Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

6. tematska sjednica Savjeta za razvoj civilnog društva

6. tematska sjednica Savjeta za razvoj civilnog društva održat će se 6. lipnja 2014. u 13,00 sati u Europskom domu Zagreb, Jurišićeva 1/1.

Tema sjednice je Organizacije civilnog društva kao partneri u korištenju europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Predloženi dnevni red je sljedeći:

  1. Uvod i usvajanje zapisnika s 5. sjednice – predsjednica Savjeta za razvoj civilnog društva
  2. Predstavljanje institucionalnog okvira za korištenje europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova u razdoblju 2014.-2020. - predstavnik Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU
  3. Uključenost OCD-a u provedbu EU politika i njihova uloga u korištenju ESI fondova – predstavnik Ureda za udruge Vlade RH
  4. Europski socijalni fond – prilika za jačanje uloge OCD-a u promicanju socijalnog uključivanja, zapošljavanja i obrazovanja - predstavnik Ministarstva rada i mirovinskog sustava
  5. Proces izrade ključnih strateških dokumenata i sudjelovanje OCD u Tematskim radnim skupinama za pripremu programskih dokumenata za korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova - predstavnik OCD-a
  6. Rasprava – članovi Savjeta za razvoj civilnoga društva, članovi Tematskih radnih skupina, predstavnici OCD-a i medija
  7. Zaključci
 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori