Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Delegacija kraljevine Maroko u posjetu Uredu za udruge

Sukladno Provedbenom programu razvojne suradnje Republike Hrvatske, Ured za udruge Vlade RH primio je u studijski posjet delegaciju Kraljevine Maroko sačinjenu od predstavnika Ministarstva za odnose s parlamentom i civilnim društvom te predstavnika Nacionalnog povjerenstva za dijalog s civilnim društvom. Ovaj je studijski posjet dio šireg programa kojeg Ured za udruge razvija u sklopu suradnje sa zemljama južnog Mediterana na području podrške razvoju civilnog društva, s naglaskom na jačanje suradnje državnih tijela i aktera organiziranog civilnog društva.

 
                   
 
U fokusu programa razmjene su pravni, institucionalni i financijski okvir za podršku razvoju civilnog društva, standardi savjetovanja s civilnim društvom u postupcima pripreme i provedbe javnih politika, kao i prakse i standardi ugovaranja socijalnih usluga.  Tijekom studijskog posjeta, predstavnici delegacije susreli su se s predstavnicima Savjeta za razvoj civilnog društva, Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, Ministarstva socijalne politike i mladih, kao i Ministarstva vanjskih i europskih poslova.
 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori