Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Javni poziv za dostavu prijedloga imenovanja članova Radne skupine za izradu Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije, za razdoblje od 2014. do 2018. godine

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske pokrenuo je proces izrade Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije, za razdoblje od 2014. do 2018. godine kojeg će i koordinirati, u okviru projekta financiranog u sklopu Programa zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost – PROGRESS, koji provodi s partnerskom institucijom - Pučkim pravobraniteljem.

Svrha ovog Javnog poziva je odabir pet predstavnika iz pet organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom i promicanjem ljudskih prava (četiri predstavnika nevladinih organizacija i jedan predstavnik sindikata), a koji će biti imenovani članovima Radne skupine za izradu Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije, za razdoblje od 2014. do 2018. godine.

Zajedničkog predstavnika može predložiti i veći broj organizacija civilnog društva.
 
Rok za podnošenje prijava na Javni poziv je 26. svibnja 2014. godine, a sve informacije, uvjete za prijavu i potrebnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.
 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori