Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Vlada prihvatila Prijedlog zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija

Na sjednici Vlade održanoj 30. siječnja prihvaćen je Prijedlog zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija. Prijedlogom zakona se uređuje okvir financijskog poslovanja i elementi računovodstvenog sustava neprofitnih organizacija, i to načela sustava financijskog poslovanja, izrada i izvršavanje financijskih planova, izvještavanje o potrošnji proračunskih sredstava, računovodstvena načela i poslovi, poslovne knjige i knjigovodstvene isprave, popis imovine i obveza, načela iskazivanja imovine, obveza i vlastitih izvora te priznavanja prihoda, rashoda, primitaka i izdataka, financijsko izvještavanje, revizija godišnjih financijskih izvještaja, javna objava godišnjih financijskih izvještaja, nadzor nad financijskim poslovanjem i računovodstvom i druga područja koja se odnose na financijsko poslovanje i računovodstvo neprofitnih organizacija.

Obveznici primjene predloženog zakona su domaće i strane udruge i njihovi savezi, zaklade, fundacije, ustanove, umjetničke organizacije, komore, sindikati, udruge poslodavaca, vjerske i druge zajednice i sve druge pravne osobe kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti, a za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitnog karaktera.
 
Prijedlogom zakona se nastoji ponajprije odgovoriti na zahtjeve primjene načela javnosti i transparentnosti, posebice u dijelu financijskog izvještavanja, u skladu s Nacionalnom strategijom stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od 2012.-2016. i Akcijskim planom za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj 2012.-2013. U tom smislu se predviđa obveza javne objave financijskih izvještaja neprofitnih organizacija kroz Registar neprofitnih organizacija. Također je predviđeno da su neprofitne organizacije koje od gospodarske djelatnosti ostvare više od 230.000,00 kuna, obvezne osnovati trgovačko društvo ili drugi oblik udruživanja koji nije neprofitni za obavljanje gospodarske djelatnosti (nakon što se temeljem poreznog okvira utvrdi obavljanje gospodarske djelatnosti), osim ako prihode ostvaruju pružanjem usluga najma i zakupa.
 
Predstojeća rasprava u Saboru i dodatno javno savjetovanje će biti prigoda da se javnosti i neprofitnim organizacijama pruže precizniji odgovori na otvorena pitanja koja se pojavljuju vezano uz promjene koje donosi ovaj Prijedlog zakona, a s kojima će se dijelom uskladiti i Prijedlog zakona o udrugama koji je trenutno u saborskoj proceduri.
 
 
 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori