Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Održana tribina „Europska godina građana: Što smo naučili“, 20. 12. 2013., hotel Dubrovnik, Zagreb

U organizaciji Ureda Vlade RH za udruge, Hrvatske alijanse za Europsku godinu građana i Hrvatskog pravnog centra u petak, 20. prosinca 2013., u hotelu Dubrovnik u Zagrebu, održana je tribina na temu „Europska godina građana: Što smo naučili“.                                                      

 
                         

Europska komisija je 2013. godinu proglasila Europskom godinom građana da bi naglasila važnost europskog građanstva i uključenosti, te potaknula građane Europe na aktivno sudjelovanje u političkom i socijalnom životu Unije.
Cilj ove tribine bio je sumirati godinu za nama i raspraviti buduće korake koje je potrebno učiniti u svrhu daljnjeg razvoja demokratske participacije, usvajanja europskih vrijednosti i aktivnog građanstva EU, te naglasiti važnost sudjelovanja na predstojećim izborima za Europski parlament.

                         

Na tribini su sudjelovali predstavnici Republike Hrvatske u tijelima EU (u EU parlamentu, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Odboru regija), predstavnici akademske zajednice te predstavnici civilnog sektora.
Europski parlamentarci koji su sudjelovali na tribini Oleg Valjalo, Davor Stier i Andrej Plenković upozorili su na manjak građanske participacije na lokalnim razinama, a svi sudionici su se složili oko činjenice da "hrvatski građani nisu prepoznali izbore za Europski parlament kao svoju temu". Naglašeno je da je jako bitno pravodobno započeti kampanju informiranja za predstojeće izbore za EU parlament u svibnju sljedeće godine.

Ono što najviše interesira građane su ekonomska prava i zapošljavanje, a najmanje "opće teme, pitanja i problemi koji se odnose na EU". Iz dosadašnje prakse Ureda za udruge u sklopu provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću može se zaključiti kako je građanima bitno otvoriti prostor za raspravu i mogući utjecaj na rješavanje izazova na lokalnom i na nacionalnom nivou, te da je to pravi put prema njihovom većem interesu za europske teme, pa time i za što veću izlaznost na izbore za EU parlament.

                          
 
Sudionici su se složili da je neophodno pronaći načine motiviranja građana za mehanizme njihovog utjecanja na europske institucije i otvarati što je više moguće rasprave o trendovima koji u tom smislu danas postoje u Europi.

Ujedno, s ciljem veće participacije građana istaknuto je i obrazovanje za aktivno građanstvo i ljudska prava te učenje o europskim vrijednostima koje svakako treba biti uvedeno u formalno obrazovanje mladih generacija, ali i cijeloživotno obrazovanje za sve.

 

 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori