Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Vlada RH usvojila Prijedlog Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2014. godinu

Vlada Republike Hrvatske na svojoj 131. sjednici održanoj 11. prosinca 2013. usvojila je Prijedlog Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2014. godinu.
 
Uredba je pripremljena temeljem analiza koje su izradila ministarstva i ostala državna tijela u kojima su utvrđene potrebe po pojedinim područjima propisanima člankom 8. stavkom 1. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/2009) te na temelju rasprava i sastanaka Međuresornog povjerenstva za koordinaciju politike financiranja projekata i programa udruga iz Državnog proračuna.
 
Kriteriji za raspodjelu utvrđeni su sukladno nacionalnim strategijama i programima zadovoljavanja javnih potreba u odgovarajućim djelatnostima, te sukladno programima za poticanje razvoja civilnoga društva, a iskazuju se udjelom pojedinih programskih aktivnosti u ukupnom dijelu prihoda od igara na sreću određenih člankom 8. stavkom 2. Zakona.
 
Raspodjelom dijela prihoda od igara na sreću utvrđuje se izdvajanje za organizacije, i to:
30,96% onima koje promiču razvoj sporta; 5,14% onima koje pridonose borbi protiv zlouporabe droga i svih drugih oblika ovisnosti; 10,39% onima koje se bave socijalnom i humanitarnom djelatnošću; 20,00% onima koje se bave problemima i zadovoljavanjem potreba osoba s invaliditetom; 4,78% onima koje se bave tehničkom kulturom; 11,85% onima koje se bave kulturom; 2,67% onima koje se bave izvaninstitucionalnom naobrazbom i odgojem djece i mladih; 14,21% onima koje pridonose razvoju civilnoga društva.
 
U odnosu na Uredbu iz 2013. godine, povećana su sredstva za programe namijenjene osobama s invaliditetom, djeci i mladima, sredstva Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva zbog proširenja natječaja za institucionalne podrške za udruge osoba s invaliditetom i braniteljske udruge, te troškove sufinanciranja projekata i programa udruga u sklopu predstojećih EU natječaja iz strukturnih fondova.
 
Analizom utrošenih sredstava u 2013. uočena je potreba za objedinjavanjem natječaja Ministarstva zdravlja, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te Ministarstva socijalne politike i mladih za područje borbe protiv droga i drugih oblika ovisnosti u 2014, u koordinaciji Ureda za suzbijanje zloporabe droga. Također, predlaže se objedinjavanje natječaja Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te Ministarstva socijalne politike i mladih za područje prevencije nasilja nad djecom i mladima.
 
O utrošku sredstava raspoređenih prema ovoj Uredbi sve nadležne institucije izvještavaju Ministarstvo financija. Detaljne analize raspodjele sredstava temeljem ove Uredbe, kao i iz ostalih javnih izvora, priprema Ured za udruge i o tome izvještava Vladu Republike Hrvatske.
 
 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori