Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Konferencija „Postignuća i buduće prilike za prekograničnu suradnju“, Opatija, 19. studenoga 2007.

Konferencija o prekograničnoj suradnji Republike Hrvatske „Postignuća i buduće prilike za prekograničnu suradnju“ održat će se 19. studenoga 2007 u Opatiji, ulica V. C. Emina 6, u Grand holetu  „4 opatijska cvijeta“, dvorana Orhideja, u sklopu projekta CARDS 2004 „Jačanje institucija i kapaciteta za prekograničnu suradnju u Hrvatskoj“.
 
Na konferenciji će sudjelovati predstavnici Europske komisije, Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka te korisnici bespovratnih sredstava u Sloveniji, Mađarskoj, Italiji i Hrvatskoj. Govora će biti o prekograničnoj suradnji u kontekstu hrvatske regionalne razvojne politike, uz najavu predstojećih prekograničnih programa u Hrvatskoj i uz predstavljanje dosadašnjih iskustava prekogranične suradnje između Hrvatske i zemalja članica EU, s posebnih naglaskom na prekograničnu suradnju u okviru IPA pretpristupnog instrumenta pomoći.
 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori