Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Kriteriji, mjerila i postupci dodjele prostora u vlasništvu RH na korištenje organizacijama civilnog društva

Slijedom institucionalnog preustroja nadležnih tijela za upravljanje državnom imovinom, Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske donijelo je 3. listopada 2013. Odluku o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu Republike Hrvatske na korištenje organizacijama civilnog društva radi provođenja programa i projekata od interesa za opće dobro (klasa: 943-01/13-01/201, urbroj: 536-01/01-2013-4). Na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 17. listopada 2013., usvojena je Uredba o mjerilima i kriterijima dodjele na korištenje nekretnina za potrebe tijela državne uprave ili drugih tijela korisnika državnog proračuna te drugih osoba u kojoj se u čl.10 ističe da će gore navedena Odluka regulirati buduće postupke dodjele nekretnina u vlasništvu RH organizacijama civilnog društva, odnosno „drugim osobama na njihov obrazložen zahtjev i to ako je to njihovo pravo propisano posebnim zakonima“ (članak 59.st.2 Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske).

Odluka o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu Republike Hrvatske na korištenje organizacijama civilnog društva radi provođenja programa i projekata od interesa za opće dobro

 
 
 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori