Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Vlada usvojila Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora u 2012. godini

 

Na sjednici održanoj 1. kolovoza 2013. Vlada Republike Hrvatske usvojila je Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnog društva iz javnih izvora u 2012. godini.
 
U skladu sa zahtjevima transparentnosti i javnosti podataka o financiranju udruga odnosno organizacija civilnog društva koje postavlja Kodeks pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga, usvojen u Hrvatskom saboru (NN, br. 16/2007), Izvješće sadrži analize dodijeljenih financijskih sredstava prema državnim institucijama, područjima financiranja, korisnicima i teritorijalnoj rasprostranjenosti financiranih programa i projekata, kao i analizu postupaka raspisivanja natječaja, praćenja i vrednovanja financiranih projekata i programa.
 
Na osnovu prikupljenih podataka utvrđeno je da je iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2012. godini programima i projektima organizacija civilnoga društva dodijeljeno ukupno 513.216.485,91 kuna putem natječaja, javnih poziva i drugih programa koja su provodila 24 državna tijela -  davatelja financijskih sredstava. Iz proračuna jedinica lokalne i područne samouprave dodijeljeno je 1.008.216.602,19 kn. Sveukupno, u 2012. iz javnih izvora u Republici Hrvatskoj projektima i programima organizacija civilnoga društva ukupno je dodijeljeno 1.521.433.088,10 kn. Osim detaljne analize financiranih projekata i programa iz javnih izvora na nacionalnoj razini, Izvješće sadrži i primjere uspješno provedenih projekata organizacija civilnoga društva financiranih iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2012., popis svih 4.791 programa i projekata s podacima o davatelju financijskih sredstava i nazivu natječaja, nazivu organizacije civilnoga društva i nazivu projekta ili programa, voditelju projekta ili programa i dodijeljenom iznosu, te objedinjeni prikaz iznosa bespovratnih financijskih sredstava dodijeljenih organizacijama civilnoga društva u 2012. godini iz proračuna županija, gradova i općina.
 
Prilozi:
 
 
 
 

 

 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori