Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

MRRFEU objavio anketne upitnike u vezi s odabirom područja ulaganja u razdoblju od 2014. do 2020.

Partnerske konzultacije predstavljaju početak javne rasprave o područjima koja će se financirati iz strukturnih fondova u okviru financijskog razdoblja EU 2014.-2020. Kroz proces konzultacija u proces programiranja i izradu mjera u okviru budućih Operativnih programa uključuju se sve zainteresirane skupine.

U sklopu godišnje konferencije Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU koja je održana 6. i 7. lipnja 2013. po prvi su puta prezentirani upitnici pomoću kojih će se prikupljati mišljenje najšire javnosti u vezi s odabirom područja ulaganja u nadolazećem razdoblju u kojem će se koristiti strukturni fondovi EU. Isti anketni upitnici postavljeni su na web stranice Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU www.mrrfeu.hr te pozivamo sve građane i zainteresiranu javnost na popunjavanje anketnih upitnika do 10. srpnja 2013.

Ukupno postoji jedanaest anketnih upitnika koji odgovaraju tematskim ciljevima strategije Europa 2020. koja propisuje strateške ciljeve koji se žele postići na razini EU 2020. godine, a naziva se i Strategijom za pametan, održiv i uključiv rast. Tematski ciljevi strategije Europa 2020 odnose se na jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija, poboljšani pristup i kvalitetu informacijskih i komunikacijskih tehnologija, jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, podršku prijelazu prema ekonomiji temeljenoj na niskoj razini emisije CO2, promicanje prilagodbe na klimatske promjene, prevenciju i upravljanje rizicima, zaštitu okoliša i promicanje učinkovitosti resursa, promicanje održivog prometa, promicanje zapošljavanja i podršku mobilnosti radne snage, promicanje socijalnog uključivanja te borbuprotiv siromaštva, ulaganje u obrazovanje, vještine icjeloživotno učenje i jačanje institucionalnih kapaciteta te učinkovitu javnu upravu.

Upitnici se popunjavaju na način da ispitanici iskažu mišljenje što je najveća potreba RH za ulaganjem.

Proces izrade dokumenata za sljedeće sedmogodišnje razdoblje započeo je u travnju 2012. godine, a obuhvaća sva ministarstva te druge relevantne institucije i partnere koji su identificirali potrebe za ulaganjima u različitim sektorima. Dokumenti koji se izrađuju dat će okvir za korištenje EU fondova u RH u razdoblju od 2014.-2020. godine, a prikupljeno mišljenje javnosti o ulaganjima koja su potrebna RH bit će ugrađeno u spomenute dokumente. Korištenje EU fondova treba biti usklađeno sa zahtjevima regulative EU, a planirana ulaganja moraju doprinositi razvojnim prioritetima definiranima na razini EU. O sadržajima navedenih dokumenata i identificiranim područjima ulaganja pregovara se s Europskom komisijom, a nakon usvajanja od strane Vlade RH isti se službeno podnose na usvajanje Europskoj komisiji.

Online upitnici mogu se pronaći i popuniti ovdje

 

 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori