Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Civilno društvo, EU fondovi i održivi razvoj - potrebna kontinuirana edukacija i konstruktivni dijalog

U sklopu Dana otvorenih dana udruga 2013, u petak, 14. lipnja 2013, u Društvenom centru Rojc, u Puli, održana je panel rasprava  pod nazivom „Civilno društvo, EU fondovi i održivi razvoj“. Događanje su organizirali Ured Vlade RH za udruge i udruga Zelena Istra.

 
U uvodnom dijelu panel rasprave predstavnice Društva za oblikovanje održivog razvoja - DOOR, Zelene Istre i Zelene akcije ukratko su predstavile projekte nedavno započete unutar sheme bespovratnih sredstava IPA 2010 „Potpora organizacijama civilnoga društva u razvoju, provedbi, promicanju  i praćenju provedbe politika održivog razvoja i zaštite okoliša''. Predstavljeni projekti ukupne vrijednosti 3.669.398,98 KN financirani su sredstvima Europske unije te sredstvima koja je osigurao Ured Vlade RH za udruge.
Cilj spomenutih projekata je osigurati suradnju organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti vezano za provedbu Arhuške konvencije, politike održive energije i politike zaštite okoliša i prirode.
 
Važnost međusektorske suradnje bila je tema uvodnog izlaganja Mirjane Matešić, predsjednice Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj, koja je istaknula kako se udruge za zaštitu okoliša i poslovni sektor često nalaze u sličnim pozicijama zbog nepostojanja poznatih pravila igre u pitanjima o kojima odlučuje državna vlast. Također je istaknula kako je bitno da javnost bude upoznata s projektima koji imaju utjecaj na okoliš, kako bi proces bio razumljiviji i za investitore i za organizacije civilnog društva te zainteresirane građane.  
 
S njom se složila i Željka Leljak Gracin iz Zelene akcije zaključujući kako je otpor projektima koji se predstavljaju na transparentan način znatno manji. Projekt Zelene akcije će biti usmjeren upravo na povećanje kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva da na razumljiv način građanima prenose informacije o politikama zaštite okoliša, te će ujedno građanima pružiti pravnu pomoć o pravu na pristup informacijama i sudjelovanju javnosti u pitanjima okoliša. 
 
Dušica Radojčić iz Zelene Istre je nadodala kako je osim prava na pristup informacijama te sudjelovanja javnosti kod donošenja odluka, bitan i pristup pravosuđu, koji jamči i Arhuška konvencija. Upravo će se zato projekt Zelene Istre fokusirati na taj treći stup konvencije, a sve u cilju kvalitetnije zaštite povrijeđenih ili ugroženih prava.

Maja Božičević Vrhovčak iz Društva za oblikovanje održivog razvoja – DOOR, istaknula je važnost lokalnih akcijskih grupa (LAG) u uspostavi javnog dijaloga između civilnog sektora, jedinica lokalne samouprave i građana upravo kroz izradu  lokalnih Akcijskih planova održivog korištenja energije (SEAP).

Andreja Neral Lamza iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, sudionike tribine najviše zainteresirala načinima financiranja okolišnih projekata. U pripremi je model predfinanciranja i međufinanciranja za projekte koji će se pokrivati sredstvima strukturnih fondova.

Privodeći raspravu kraju panelistice su se složile kako je bitan konstruktivni dijalog i suradnja javnog i civilnog sektora, ali i uključenost građana u procese odlučivanja. Zaključile su kako građane treba kontinuirano educirati o njihovim pravima i obvezama, kako bi se uključivali u rasprave o pitanjima koja se izravno tiču njih i održivog razvoja njihove lokalne zajednice.

 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori