Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Održana panel rasprava „Zalaganjem za ljudska prava i suzbijanjem diskriminacije do jednakih mogućnosti", Knin, 14.6.2013.

U Kninu je 14. lipnja 2013. održana panel rasprava na temu „Zalaganjem za ljudska prava i suzbijanjem diskriminacije do jednakih mogućnosti za sve“ uz sudjelovanje 45 predstavnica/predstavnika udruga, nadležnih državnih institucija, jedinica lokalne i područne samouprave, odgojno-obrazovne ustanove. Događanje je u organizaciji Ureda VRH za udruge i udruge ZvoniMir iz Knina održano u sklopu Dana otvorenih vrata udruga 2013.

 
Panel je organiziran s ciljem upoznavanja šire javnosti s nedavno započetim projektima u trajanju od 18 mjeseci koji se provode unutar IPA 2010 sheme bespovratnih sredstava „Potpora OCD-ima u promicanju i praćenju provedbe politika jednakih mogućnosti i ostalih politika vezanih uz anti-diskriminaciju'' u sklopu kojeg je ugovoreno 4 projekta ukupne vrijednosti ukupne vrijednosti 4.652.219 kuna. To je ujedno bila prilika za raspravu na temu zadovoljenja prava, jednakih mogućnosti i suzbijanja diskriminacije korisničkih te manjinskih skupina u okvirima EU i hrvatskih standarda.
 
U kontekstu obilježavanja Zvonimirovih dana, gđa Rimac, gradonačelnica Knina, u svom uvodnom obraćanju skupu istaknula je da udruge imaju velik doprinos u životu zajednice te se posebno osvrnula na značajnu ulogu udruga kako u organizaciji tako i provedbi cjelokupnog događanja obilježavanja Dana grada.
 
 
Od 2006. od kada Ured za udruge provodi programiranje i praćenje projekata financiranih EU sredstvima za sektor civilnog društva, područje ljudskih prava, jednakih mogućnosti zauzima značajno mjesto. U tom je smislu gđa Bačarka, načelnica Odjela za financijsko upravljanje i kontrolu kvalitete, naglasila je kako je cilj da se broj od dosadašnjih 200injak udruga koje su uspješno provele projekte unutar CARDS, PHARE i IPA programa EU svakako poveća, te je istaknula da će se potpora u ovom području nastaviti i kroz   strukturne fondove. Imajući također u vidu da je 2013. Europska godina građana, istaknula je kako je to ujedno prilika informiranja o pravima, ali i poticanje građana na njihovo aktivno uključivanje i umrežavanje.
 
Predstavljajući projekt koji provode B.a.B.e. u suradnji sa udrugom ZvoniMir iz Knina, naglašeno je da je ideja za lokaciju proizašla iz činjenice da upravo u tri županije (Šibensko-kninske, Ličko-senjske i Požeško-slavonske) prema izvještaju Pučkog pravobranitelja ima najmanje prijavljenih slučajeva kršenja ljudskih prava za što razlozi leže u nedovoljnoj informiranosti javnosti o ostvarenju njihovih prava. To će se postići nizom aktivnosti promoviranja i podizanja svijesti, ali i pružanja direktne pravne i psihološke pomoći i savjetovanja, te povećanja vidljivosti rada udruga u lokalnoj zajednici. Imajući u vidu poticanje pozitivnih stavova javnosti prema različitim korisničkim skupinama, pa tako tražiteljima azila i migranata, naglašeno je kako je ključno mijenjati i negativno medijsko praćenje aktualnih događanja u tom području. Također je uz predstavljanje ciljeva i rezultata projekta Hrvatskog Crvenog križa istaknuto da su EU projekti važni za nastavak rada, ali i da predstavljaju odgovor na probleme u zajednici. S ciljem jačanja kapaciteta udruga u području suzbijanja diskriminacije, projektom GONGa nastojat će se educirati i osnažiti predstavnici lokalnih organizacija civilnog društva za istraživanje, analizu i zagovaranje politika te suradnju u navedenom području, ali i provesti obuka za njihovo aktivno sudjelovanje u procedurama izrade i provedbe politika u području jednakih mogućnosti i suzbijanja diskriminacije.
 
Govoreći o dosadašnjim aktivnostima i iskustvima Ureda pučkog pravobranitelja, gđa Novak, savjetnica u Uredu, istaknula je dosadašnju dobru suradnju sa udrugama koje su neposredni kontakt sa građanima te su otvorene za reagiranje i rješavanje problema i izazova, dok su institucije uvijek vezane nekim okvirima. Isto tako, udruge su ključne za razvoj participativne demokracije u kontekstu zaštite i promicanja ljudskih prava. Vezano uz zakonski okvir, najviše pritužbi je zaprimljeno upravo u području suzbijanja diskriminacije, dok su vezano uz besplatnu pravnu pomoć najavljene izmjene Zakona. Također je u smislu unaprjeđenja odnosa sa građanima i rješavanja pritužbi najavljeno otvaranje regionalnih ureda Pučkog pravobranitelja.
 
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina po pitanju ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije usko surađuje sa Uredom pučkog pravobranitelja, od praćenja rada i preporuka, pa tako i na zajedničkim projektima., te je naglasila da je radi učinkovitog funkcioniranja zaštite ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije neophodno pronaći načine sinergijskog povezivanja svih čimbenika. Također, već postoji dugogodišnja suradnja sa udrugama kako u segmentu financiranja projekata i potpore radu tako i savjetovanja prilikom izrade strateških dokumenata (Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava za razdoblje od 2013. do 2016). Radi bolje učinkovitosti i utjecaja projekata u lokalnoj zajednici naglasila je potrebu financiranja većih projekata.
 
Tijekom izlaganja navedeno je da se pored financijske potpore može puno učiniti i malim koracima kako bi se skupinama građanki i građana koje imaju drugačije potrebe i smatraju se manjinskim omogućilo da se ne osjećaju diskriminiranima. Stoga je potrebno raditi na daljnjem jačanju javne uprave za rješavanje pritužbi, ali i unaprjeđenje zakonskog okvira za sankcioniranje slučajeva diskriminacije i kršenja ljudskih prava.
Zaključeno je da je tijekom posljednjih 10-ak godina uspostavljena suradnja među organizacijama civilnog društva i javne uprave no potrebno je daljnje unaprjeđenje. Također je neophodno je daljnje jačanje kapaciteta institucija, udruga i ostalih relevantnih dionika u sustavu zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije. U tom je smislu istaknuto razvijanje smjernica za unaprjeđenje rada javne uprave te umrežavanje u pogledu jačanja kapaciteta s ciljem povlačenja što više sredstava iz EU fondova.
 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori