Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Predstavljen program Dana otvorenih vrata udruga i Europske godine građana 2013.

U utorak, 11. lipnja 2013., u Informacijskom centru Europske unije u Zagrebu predstavljen je program Dana otvorenih vrata udruga i Europske godine građana 2013.

Kako je izvijestio ravnatelj Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske Igor Vidačak, cilj manifestacije koja se širom Hrvatske održava od 12. do 15. lipnja je građanima i široj javnosti približiti programe i projekte od interesa za opće dobro koje provode udruge u Hrvatskoj. Oko 430 udruga idućih dana će zainteresiranim građanima otvoriti svoja vrata i ponuditi presjek aktivnosti i programa organiziranjem različitih aktivnosti, a zainteresirani građani više  informacija mogu pronaći na www.daniudruga.hr koja omogućuje jednostavno pretraživanje putem interaktivne karte.
 
 
-Dani otvorenih vrata prilika su da se u Europskoj godini građana upoznamo s programima i uslugama udruga diljem Hrvatske. Udruge su u svim zrelim demokracijama rasadnici informiranih, aktivnih i odgovornih građana. Uključivanje u rad udruga dobar je put prema razumijevanju i prakticiranju svojih prava u raznim područjima, ali i jedan od načina kako preuzeti odgovornost za rješavanje problema u lokalnoj zajednici. Nadamo se da će se građani odazvati u velikom broju na Dane otvorenih vrata udruga i pružiti podršku sjajnim volonterima i aktivistima koji svakodnevno žive one promjene koje žele vidjeti u svijetu oko sebe.- izjavio je Igor Vidačak.
 
Dani otvorenih vrata udruga uklapaju se u niz aktivnosti koje se ove godine širom Europe organiziraju povodom obilježavanja Europske godine građana 2013. Cilj je potaknuti građane na informiranje i ostvarivanje svojih prava te sudjelovanje u procesima odlučivanja o pitanjima od javnog interesa.
 
-Europska godina građana 2013. glavnu pozornost posvećuje pravima koja ima svaki građanin EU-a. Ako su građani upoznati s tim pravima i ako ih ostvaruju, imat će koristi od njih kao pojedinci. Hrvatskim građanima posebno zanimljiva mogu biti prava vezana uz slobodu kretanja i prebivanja u EU, pravo na nediskriminaciju na temelju nacionalne pripadnosti, pravo glasa i kandidiranja na izborima, pravo žalbe pravobranitelju, pravo na konzularnu zaštitu za građane EU-a, pravo na zdravstvenu skrb u inozemstvu, mogućnost studiranja i mnoga druga prava o kojima se građani trebaju informirati – izvijestila je Avis Beneš, voditeljica Informacijskog centra Europske unije u Zagrebu.
 
Mirela Despotović, članica koordinacijskog odbora Hrvatske alijanse EU godine građana, pojasnila je da Alijansa promiče aktivnosti kojima je cilj učinak na izgradnju Europske unije kao prijatelja građana, koja više ne bi bila ograničena samo na gospodarsku preokupaciju i koja bi olakšala i podržala različite izraze i promicanje aktivnog građanstva.
 
-Hrvatska alijansa za Europsku godinu građana (HAEGG) osnovana je na inicijativu 7 hrvatskih organizacija civilnoga društva po uzoru na alijanse osnovane u ostalim zemljama članicama EU. HAEGG prema uzoru na europske radne skupine djeluje kroz tri skupine: civilni dijalog u kriznom konktekstu; jednistvena cjelina EU građanstva – ekonomska, socijalna i politička, dok se treća radna skupina bavi zajedništvom stanovnika Europske unije – zaključila je Despotović.
  
-Ulazak Hrvatske u EU za mnoge hrvatske sugrađane predstavlja niz nepoznanica. Te nepoznanice u ljudima stvaraju strah, a iz strah se stvara averzija. To ne bi trebalo biti tako jer EU postoji da bude platforma za daljnji razvoj demokracije i unaprjeđenje temeljnih prava građana. Svakome bih preporučio da se informira o pojedinim ključnim pravima bilo da se radi o internetskoj kupovini, studiranju u drugim EU zemljama, zdravstvenoj zaštiti u inozemstvu, pa sve do načina dobivanja informacija od EU institucija ili zahtijevanja promjene zakona  od strane Europske Komisije –  jer ćemo se svi, prije ili kasnije, susresti s tim pitanjima – izjavio je Gordan Kožulj.

-Zahvaljujući svojoj profesiji odavno sam naučila da su granice među državama samo prepreke među ljudima. Rođena na Dan Europe, 9. svibnja (iako nešto malo godina kasnije), sretno sam dočekala trenutak ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Voljeti svoje, a uvažavati i poštivati tuđe...načela su kojih se držim i u odgoju svoje djece. Stoga smatram da je važno educirati i osvijestiti građane da pristupanjem Europskoj uniji dobivaju mnoga prava ali i obaveze kao i svi građani Europe – izjavila je ambasadorica Europske godine građana Sanja Doležal.

 

 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori