Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Upitnik o procjeni kapaciteta i interesa organizacija civilnog društva uključenih u razvojnu suradnju i humanitarnu pomoći

U skladu s Nacionalnom strategijom stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva 2012. – 2016., u okviru Mjere 27. te provedbene aktivnosti 27.5., uz podršku TACSO ureda u Hrvatskoj i u suradnji s Centrom za mirovne studije Zagreb, K-faktor d.o.o. provodi procjenu kapaciteta i interesa organizacija civilnog društva uključenih u međunarodnu razvojnu pomoć i suradnju. 

Kako bi se unaprijedilo sudjelovanje hrvatskog civilnog društva u programima međunarodne pomoći u razvoju i suradnje, kao i njihovo sudjelovanje u savjetodavnim procesima na razini EU-a, te suradnja s MVEP Odjelom za koordinaciju međunarodne pomoći u razvoju i suradnje, predviđeno je mapiranje postojećih iskustava, kapaciteta i potreba organizacija civilnog društva (OCD) i u tu svrhu izrađen je elektronski upitnik koji svi zainteresirani mogu popuniti zaključno do petka, 10 svibnja 2013. Namjera je istražiti kapacitete i zainteresiranost OCD za međunarodnu razvojnu suradnju, mapirati vještine i znanja i motivaciju rada u tom području te dobiti sliku o potencijalu hrvatskih organizacija civilnog društva za međunarodnu razvojnu suradnju. Očekuje se da će se na temelju podataka dobivenih ovim upitnikom moći procijeniti i zagovaračke kapacitete OCD-avezano za međunarodnu razvojnu suradnju te doprinijeti daljnjem razvoju OCD-a u ovom području. 

Podaci će poslužiti organizacijama okupljenima u inicijativi za formiranje Platforme za međunarodnu suradnju i humanitarnu pomoć kako bi planirali proširenje uključenosti OCD u početnoj fazi osnivanja platforme i kreirali osjećaj vlasništva budućih članica nad procesom te time i doprinijeli održivosti Platforme. Inicijativu moderira Centar za mirovne studije Zagreb.

Očekuje se da će podaci poslužiti potencijalnim članicama Platforme i u definiranju programskih segmenata i prioriteta shodno mapiranim interesima, te za učinkovitiji savjetodavni proces u planiranju, pružanju i praćenju izgradnje kapaciteta hrvatskih organizacija civilnog društva koje su uključene u međunarodnu pomoć i suradnju, kao i da će prikupljeni podaci poslužiti u postupcima planiranja raspodjele sredstava raspoloživih za organizacije civilnog društva te potaknuti uvećano sudjelovanje organizacija civilnog društva u RH u provedbi Nacionalne strategije razvojne suradnje Republike Hrvatske.

Ured Vlade RH za udruge podupire ovu inicijativu kao važan korak u jačanju sposobnosti organizacija civilnog društva za provedbu programa međunarodne razvojne suradnje i humanitarne pomoći.

 
 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori