Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Napredak u provedbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2012. godini

Sukladno obvezi iz Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva za razdoblje 2012.-2016. te Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u RH za razdoblje 2012.-2013., Ured za udruge je pripremio izvješće o provedbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata u 2012. godini. Izrada Izvješća doprinos je uspostavi sustava redovitog praćenja provedbe standarda savjetovanja s javnošću, kao važnog čimbenika dobrog upravljanja i participativnog oblikovanja javnih politika u Hrvatskoj.

Izvješće je izrađeno u suradnji s nadležnim ministarstvima i vladinim uredima te pokazuje značajan napredak u broju provedenih savjetovanja, ali i u interesu predstavnika zainteresirane javnosti za sudjelovanjem u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata. Prema dostavljenim podacima, u 2012. godini tijela državne uprave i vladini uredi proveli su postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 144 zakona, druge propise i akte. To predstavlja veliki pomak u odnosu na 2011. godinu kada je provedeno ukupno 48 savjetovanja.  Osim toga, tijekom 2012. zaprimljeno je 4786 pisanih prijedloga, očitovanja zainteresirane javnosti na prijedloge zakona, drugih propisa i akata što je značajno povećanje u odnosu na 173 zaprimljena pisana komentara tijekom 2011. godine.
 
Procjenjuje se da je napredak u broju provedenih savjetovanja, ali i većem interesu javnosti za sudjelovanje u procesima oblikovanja javnih politika, između ostalog, rezultat značajnog ulaganja u sustavnu promociju Kodeksa savjetovanja od strane organizacija civilnog društva i Vlade RH (pogotovo putem društvenih mreža), ali i sustavnu izobrazbu nadležnih državnih službenika o primjeni Kodeksa.
 
Izvješće o provedbi Kodeksa savjetovanja možete preuzeti ovdje
 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori