Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Javni poziv na glasovanje za kandidate za članove i kandidate za zamjenike članova Savjeta za razvoj civilnoga društva za razdoblje 2013. – 2016.

Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge poziva registrirane udruge u Republici Hrvatskoj da glasuju za kandidate za članove i zamjenike članova novog saziva Savjeta za razvoj civilnoga društva u području u kojem djeluju.

Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva („Narodne novine“ br. 140/2009.) te Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva („Narodne novine“ br. 42/2012.), a prema postupku provedenom sukladno Poslovniku Savjeta, Vlada Republike Hrvatske imenuje članove i zamjenike članova Savjeta iz reda udruga i drugih organizacija civilnoga društva iz područja:
 • demokratizacije, vladavine prava, te razvoja obrazovanja,
 • djelovanja mladih,
 • djelovanja udruga proizašlih iz Domovinskog rata,
 • kulture,
 • skrbi o djeci,
 • skrbi o osobama s invaliditetom,
 • socijalne skrbi,
 • sporta,
 • tehničke kulture,
 • zaštite i promicanja ljudskih prava,
 • zaštite okoliša i održivog razvoja,
 • zaštite zdravlja i unaprjeđenja kvalitete življenja.
 
Kako glasovati?
U nastavku se nalazi popis istaknutih kandidata za člana i zamjenika člana te glasački listić za svako područje djelovanja. Klikom na ime kandidata/kandidatkinje može se pristupiti njihovim životopisima i pismu/pismima motivacije za rad u Savjetu.
 
Glasački listić u području u kojem djeluje vaša udruga potrebno je isprintati i zaokružiti jedan redni broj ispred imena kandidata za člana i zamjenika člana. Svaka udruga i druga organizacija civilnog društva ima pravo glasovati za samo jedan predloženi par i to u području djelovanja za koje je registrirana, što se dokazuje preslikom izvatka iz Registra udruga ili drugog odgovarajućeg registra (za zaklade je to izvadak iz zakladnog upisnika) ili preslikom statuta udruge koji se obavezno moraju priložiti uz glasački listić, a područje djelovanja podložno je dodatnoj provjeri.
 
Napominjemo: glasački listić je važeći ukoliko je zaokružen samo jedan redni broj ispred istaknutog para (kandidat za člana / kandidat za zamjenika člana Savjeta) te ukoliko su popunjeni i ovjereni podaci za udrugu koja glasuje.
 
Molimo Vas da popunjeni glasački listić zajedno s prilogom pošaljete isključivo poštom najkasnije do 22. travnja 2013. s naznakom ''GLASOVANJE ZA ČLANOVE SAVJETA'' na adresu:
 
Vlada Republike Hrvatske
Ured za udruge
Radnička cesta 80/V
10000 Zagreb
 
Nakon isteka roka za glasovanje, Ured za udruge će na svojim internetskim stranicama objaviti: 
 • popis kandidata s najvećim brojem glasova koji će biti predloženi Vladi Republike Hrvatske za imenovanje za člana i zamjenika člana Savjeta ispred pojedinog područja i
 • popis ostalih kandidata s brojem dobivenih glasova.
 
Područje djelovanja:
 
1.     Demokratizacija, vladavina prava te razvoj obrazovanja
 
 
Kandidati za člana i njegovog zamjenika:
 
2.     Djelovanje mladih
 
 
Kandidati za člana i njegovog zamjenika: 
 
3.     Djelovanje udruga proizašlih iz Domovinskog rata
 
 
Kandidati za člana i njegovog zamjenika:
 
4.     Kultura
 
 
Kandidati za člana i njegovog zamjenika:
  
5.     Skrb o djeci
 
 
Kandidati za člana i njegovog zamjenika:
  
6.     Skrb o osobama s invaliditetom
 
 
Kandidati za člana i njegovog zamjenika:
  
7.     Socijalna skrb
 
 
Kandidati za člana i njegovog zamjenika: 
 
8.     Sport
 
 
Kandidati za člana i njegovog zamjenika: 
 
9.     Tehnička kultura
 
 
Kandidati za člana i njegovog zamjenika: 
 
10.   Zaštita i promicanje ljudskih prava
 
 
Kandidati za člana i njegovog zamjenika:        
 
11.   Zaštita okoliša i održivi razvoj
 
 
Kandidati za člana i njegovog zamjenika: 
 
12.   Zaštita zdravlja i unaprjeđenje kvalitete življenja
 
 
Kandidati za člana i njegovog zamjenika: 

 

 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori