Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Međunarodna konferencija o odnosima između tijela javne vlasti i civilnoga društva

Međunarodna konferencija o odnosima između tijela javne vlasti i civilnoga društva održana je 27. i 28. ožujka 2013. godine u glavnome gradu Republike Turske – Ankari. Konferenciju je organizirao Odjel za udruge koji djeluje u sklopu Ministarstva unutarnjih poslova Republike Turske, uz potporu EU - TACSO projekta u Turskoj.
 
Svrha konferencije bila je raspraviti postojeće stanje i predstaviti napredak postignut u sektoru civilnoga društva u zemljama jugoistočne Europe i šire. Konferenciji su prisustvovali predstavnici vladinih tijela odgovornih za politiku suradnje s organizacijama civilnoga društva, te predstavnici organizacija civilnoga društva, akademske zajednice, međunarodnih organizacija i medija.
 
Konferencija je obuhvatila četiri panel rasprave, a teme su bile sljedeće:
  • Odnosi između tijela javne uprave i organizacija civilnoga društva u svijetu,
  • Organizacijske strukture vladinih tijela zaduženih za suradnju s organizacijama civilnoga društva,
  • Mehanizmi potpore razvoju civilnoga društva (status od javnog interesa, porezne olakšice, financiranje projekata, mehanizmi poticanja sudjelovanja u procesima donošenja odluka),
  • Odgovornost, transparentnost i nadzor nad radom organizacija civilnoga društva.
Konferenciji su prisustvovali predstavnici tijela državne uprave i organizacija civilnoga društva iz Albanije, Azerbajdžana, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Srbije, Turske, Turske Republike Sjeverni Cipar, kao i stručnjaci iz različitih država Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država.
 
Iz Republike Hrvatske na konferenciji su sudjelovali Igor Vidačak, ravnatelj Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge, i Luka Margan, stručni suradnik u Odjelu za provedbu programa Europske unije i međunarodnu suradnju. Ravnatelj ureda Vidačak održao je izlaganje o hrvatskim iskustvima u stvaranju poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, s naglaskom na izradu i provedbu Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva 2012.-2016., postojeći institucionalni okvir za suradnju udruga i tijela javne vlasti, sustav financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva iz javnih izvora te standarde savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja novih zakona, drugih propisa i akata.
 
 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori