Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Imenovanje predstavnika organizacija civilnog društva u Povjerenstvo za dodjelu prostora organizacijama civilnog društva

Agencija za upravljanje državnom imovinom (AUDIO) usvojila je 6. veljače 2013. Odluku o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu Republike Hrvatske na korištenje organizacijama civilnoga društva radi provođenja programa i projekata od interesa za opće dobro. Prema toj Odluci ravnatelj Agencije osnovat će Povjerenstvo za dodjelu prostora organizacijama civilnoga društva, a jedan od sedam članova je predstavnik organizacija civilnoga društva koji se imenuje i opoziva na prijedlog Savjeta za razvoj civilnoga društva.
 
Sukladno tome, molimo sve zainteresirane da do 18. travnja 2013. putem obrasca dostave prijedloge kandidata za Povjerenstvo. Prijedlozi se dostavljaju članovima Savjeta za razvoj civilnoga društva kao predstavnicima udruga pojedinih područja. Popis članova s elektroničkim adresama pronađite ovdje. Ukoliko pristigne više prijedloga članova, Savjet za razvoj civilnog društva provest će elektroničko glasovanje.
 
Podsjećamo da je o prijedlogu Odluke provedeno javno savjetovanje, a Izvješće o provedenom savjetovanju možete pronaći ovdje.
 
 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori