Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Uključite se u savjetovanje o programima neformalnog obrazovanja

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, u suradnji s Mrežom mladih Hrvatske, provodi savjetovanje s organizacijama civilnoga društva o programima neformalnog obrazovanja. Savjetovanje se provodi u okviru aktivnosti uspostave online kataloga programa neformalnog obrazovanja koje provode organizacije civilnoga društva predviđene Nacionalnom strategijom stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do 2016. godine. Savjetovanje je također komplementarno s aktivnostima uspostave online kataloga programa neformalnog obrazovanja u sklopu projekta "Novo doba ljudskih prava i demokracije u hrvatskim školama" koji ima za cilj doprinijeti uvođenju i punoj integraciji obrazovanja o ljudskim pravima i aktivnom građanstvu kroz suradnju organizacija civilnog društva i javnih institucija, a provode ga Mreža mladih Hrvatske, GONG i Centar za mirovne studije.

Ljubazno vas molimo da ispunite ovaj obrazac i na taj način doprinesete kvaliteti i relevantnosti budućeg kataloga programa neformalnog obrazovanja koje provode organizacije civilnoga društva u Hrvatskoj.
 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori