Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Rezultati petog kruga razmatranja zahtjeva za sufinanciranje EU projekata organizacija civilnog društva

Temeljem Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2012. godinu (Klasa: 421-03/12-01/01, Urbroj: 50419-12-05 od 6. travnja 2012.), donesena je peta Odluka o sufinanciranju projekata i programa organizacija civilnoga društva (Klasa: 421-03/12-01/01, Urbroj: 50419-12-125 od 13. prosinca 2012) ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2012. godinu, za koje je zahtjev podnesen u razdoblju od 12. prosinca do 31. prosinca 2012.

Podnositeljima Zahtjeva za sufinanciranje odobren je maksimalni iznos.
 
Sufinancirat će se projekti organizacija civilnog društva u iznosima i postotku kako je navedeno u Odluci
 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori