Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Poziv na predlaganje i nadopunu popisa tema za zalihu projekata Ureda za udruge usmjerenih jačanju uloge organizacija civilnoga društva za društveno-ekonomski rast i demokratski razvoj

Priprema programskih dokumenata za korištenje sredstava iz strukturnih i Kohezijskog fonda za financijsko razdoblje Europske unije 2014.-2020. uključuje niz aktivnosti u kojima sudjeluje Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske te predstavnici organizacija civilnog društva. Tijela državne uprave izradila su sektorske analize za potrebe izrade Operativnih programa i Partnerskog sporazuma za 2014. - 2020. te je osnovano sedam tematskih radnih skupina koje rade na identificiranju potreba i prioriteta Republike Hrvatske u odnosu na Investicijske prioritete Europske unije koji se naslanjaju na strategiju Europa 2020.

U nastavku procesa programiranja, donijet će se odluka o broju i okviru Operativnih programa (te početak izrade Partnerskog sporazuma i izrade Operativnih programa), nakon čega će uslijediti donošenje odluke o okvirnim financijskim alokacijama i izvorima financiranja za pojedine Operativne programe. U prvoj polovici 2013., provodit će se postupci javnih konzultacija, ex-ante evaluacija i sektorskih procjena utjecaja na okoliš (SEA - Sectoral Environmental Assesment), a krajem 2013. izradit će se konačni nacrti Operativnih programa i Partnerskog Sporazuma.
 
Kako bismo što kvalitetnije odgovorili na potrebe organizacija civilnoga društva u narednom razdoblju te nadopunili proces programiranja, Ured za udruge priprema zalihu projekata iz svoje nadležnosti koje će predlagati za financiranje iz sredstava strukturnih fondova za financijsko razdoblje 2014.-2020. Pozivamo sve zainteresirane na predlaganje i nadopunu popisa tema za buduće natječaje usmjerene jačanju uloge organizacija civilnoga društva za društveno-ekonomski rast i demokratski razvoj. Teme koje se predlažu trebaju odgovarati na probleme i potrebe organizacija civilnoga društva te istovremeno biti usklađene s tematskim ciljevima Kohezijske politike EU za razdoblje 2014.-2020., odnosno:
 
1. Jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija
2. Poboljšani pristup, korištenje te kvaliteta informacijskih i komunikacijskih tehnologija
3. Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, poljoprivrednog sektora te sektora ribarstva i akvakulture
4. Podrška prijelazu prema ekonomiji temeljenoj na niskoj razini emisije CO2 u svim sektorima
5. Promicanje prilagodbe na klimatske promjene, prevencija i upravljanje rizicima
6. Zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa
7. Promicanje održivog prometa te uklanjanje uskih grla u ključnoj infrastrukturi
8. Promicanje zapošljavanja i podrška mobilnosti radne snage
9. Promicanje socijalnog uključivanja te borba protiv siromaštva
10. Ulaganje u obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje
11. Jačanje institucionalnih kapaciteta te učinkovita javna uprava     
 
Svoje prijedloge nadopune tablice šaljite putem e-pošte najkasnije do 1. veljače 2013. na adresu info@uzuvrh.hr.
 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori