Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Javno savjetovanje o pravilima za sufinanciranje EU projekata organizacija civilnog društva

 

Ured za udruge Vlade RH otvara javno savjetovanje o Nacrtu Pravila za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2013. godinu.

Pravilima se određuju kriteriji i postupak kojim će Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske   izabrati i sufinancirati projekte ugovorene u okviru programa Europske unije raspoloživih organizacijama civilnoga društva u Republici Hrvatskoj. Sredstva za sufinanciranje osigurana su u Državnom proračunu iz dijela prihoda od igara na sreću u proračunskom razdjelu Ureda za udruge.
 
 Internetsko javno savjetovanje otvoreno je do 25. siječnja 2013. godine, a svi zainteresirani mogu slati svoje primjedbe i komentare putem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju.
Po završetku javnog savjetovanja Ured za udruge će objaviti sve zaprimljene primjedbe i komentare kao i izvještaj o rezultatima savjetovanja.
 
Objava Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2013. godinu očekuje se krajem siječnja 2013.
 
 
 

 

 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori