Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Nova Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2013. godinu

Nova Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2013. godinu, koju je Vlada Republike Hrvatske usvojila na sjednici održanoj 20. prosinca 2012., objavljena je u Narodnim novinama broj 144/2012 te stupa na snagu 1. siječnja 2013.
 
Uredba je pripremljena temeljem sektorskih analiza koje su izradila ministarstva i ostala državna tijela u kojima su utvrđene potrebe po pojedinim područjima propisanima člankom 8. stavkom 1. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/2009) te na temelju rasprava i sastanaka Međuresornog povjerenstva za koordinaciju politike financiranja projekata i programa udruga iz Državnog proračuna.
 
Kriteriji za raspodjelu utvrđeni su sukladno nacionalnim strategijama i programima zadovoljavanja javnih potreba u odgovarajućim djelatnostima, te sukladno programima za poticanje razvoja civilnoga društva, a iskazuju se udjelom pojedinih programskih aktivnosti u ukupnom dijelu prihoda od igara na sreću određenih člankom 8. stavkom 2. Zakona.
Raspodjelom dijela prihoda od igara na sreću utvrđuje se izdvajanje za organizacije, i to:
35,00% onima koje promiču razvoj sporta; 5,58% onima koje pridonose borbi protiv zlouporabe droga i svih drugih oblika ovisnosti; 9,11% onima koje se bave socijalnom i humanitarnom djelatnošću; 16,20% onima koje se bave problemima i zadovoljavanjem potreba osoba s invaliditetom; 5,18% onima koje se bave tehničkom kulturom; 11,89% onima koje se bave kulturom; 4,00% onima koje se bave izvaninstitucionalnom naobrazbom i odgojem djece i mladih; 13,04% onima koje pridonose razvoju civilnoga društva.
 
O utrošku sredstava raspoređenih prema ovoj Uredbi sve nadležne institucije izvještavaju Ministarstvo financija. Detaljne analize raspodjele sredstava temeljem ove Uredbe, kao i iz ostalih javnih izvora, priprema Ured za udruge i o tome izvještava Vladu Republike Hrvatske.
 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori