Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Izabrani predstavnici organizacija civilnoga društva u Tematske radne skupine za pripremu programskih dokumenata za strukturne i Kohezijski fond

Slijedom poziva za predlaganjem predstavnika organizacija civilnoga društva u Tematske radne skupine (TRS) za pripremu programskih dokumenata koji će predstavljati osnovu korištenja sredstava iz strukturnih i Kohezijskog fonda za financijsko razdoblje Europske unije 2014.-2020., završen je proces predlaganja i odabira predstavnika OCD-a te je 19 članova i članica Savjeta za razvoj civilnoga društva glasovalo o pristiglim kandidaturama u vremenu predviđenom za elektroničko glasovanje.
Od pristiglih 36 prijava, temeljem rezultata glasovanja, izabrani su kandidati/kandidatkinje s najvećim brojem glasova:
 
RBR TRS
TEMATSKI CILJ
VODEĆE MINISTARSTVO
I.
1. Jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija
2. Poboljšani pristup, korištenje te kvaliteta informacijskih i komunikacijskih tehnologija
Ministarstvo gospodarstva
 
Ivan Vlainić, Hrvatska zajednica tehničke kulture (HZTK), Zagreb – 10 glasova
Tomislav Medak, Multimedijalni institut, Zagreb – 5
dr.sc. Hrvoje Dujmić, Hrvatska gorska služba spašavanja, Zagreb – 3
Vanda Šagovac, Udruga za kulturu osoba oštećena sluha Hrvatske „Svijet tišine“, Zagreb – 1
 
RBR TRS
TEMATSKI CILJ
VODEĆE MINISTARSTVO
II.
3. Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, poljoprivrednog sektora te sektora ribarstva i akvakulture
Ministarstvo poduzetništva i obrta
 
Ivan Vrbanić, Lokalna akcijska grupa Karašica, Valpovo – 7 glasova
Mirna Karzen, Laboratorij za društvene inovacije, Zagreb – 4
Anđelko Balikić, URCD - Ustanova za razvoj civilnog društva, Zagreb – 4
Alma Papić, Hrvatski olimpijski odbor, Zagreb – 3
Zoran Pakšec, Vatrogasna zajednica Osijek
 
RBR TRS
TEMATSKI CILJ
VODEĆE MINISTARSTVO
III.
4. Podrška prijelazu prema ekonomiji temeljenoj na niskoj razini emisije CO2 u svim sektorima
5. Promicanje prilagodbe na klimatske promjene, prevencija i upravljanje rizicima
6. Zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
 
Jagoda Munić, Zelena akcija, Zagreb – 14 glasova
Vinko Prizmić, Hrvatska gorska služba spašavanja, Zagreb – 5
Marinko Metličić, Hrvatski crveni križ, Zagreb
 
RBR TRS
TEMATSKI CILJ
VODEĆE MINISTARSTVO
IV.
7. Promicanje održivog prometa te uklanjanje uskih grla u ključnoj infrastrukturi
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
 
Bernard Ivčić, Zelena akcija, Zagreb – 12 glasova
Danijel Frleta, Hrvatska gorska služba spašavanja, Zagreb – 7 
 
RBR TRS
TEMATSKI CILJ
VODEĆE MINISTARSTVO
V.
8. Promicanje zapošljavanja i podrška mobilnosti radne snage
9. Promicanje socijalnog uključivanja te borba protiv siromaštva
10. Ulaganje u obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje
Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
 
Sanja Galeković, GONG, Zagreb – 5 glasova
Katarina Pavić, Mreža mladih Hrvatske, Zagreb – 4
mr.sc. Ninoslav Šćukanec, Institut za razvoj obrazovanja (IRO), Zagreb – 3
Teodor Petričević, Autonomni centar – ACT, Čakovec – 2
Ljiljana Canjuga, I.S.P.I.Tp, Zagreb i UDVDR RH, Zagreb – 2
Ljiljana Igrić, Centar za inkluzivne potpore ''IDEM'', Zagreb – 1
Josip Brozović, Udruga gluhih i nagluhih, Nova Gradiška – 1 
doc.dr.sc. Marko Vinceković, Zavod za kemiju, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – 1
Mario Bajkuša, Forum za slobodu odgoja, Zagreb
Nikola Ivanović, Srpski demokratski forum, Zagreb
Luka Dobrović, Športski savez osoba s invaliditetom grada Rijeke, Rijeka
Andrej Pevec, Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnoga društva, Pula
Mihaela Jović Karešin, Udruga za rehabilitaciju i edukaciju VISOKI JABLANI, Rovinj
Manda Knežević, Hrvatska udruga paraplegičara i tetraplegičara (HUPT), Zagreb
Silvija Domitrović, Hrvatska gorska služba spašavanja, Zagreb
 
RBR TRS
TEMATSKI CILJ
VODEĆE MINISTARSTVO
VI.
11. Jačanje institucionalnih kapaciteta te učinkovita javna uprava
Ministarstvo uprave
 
Nives Miošić-Lisjak, GONG, Zagreb – 14 glasova
Nives Kopajtich Škrlec, Udruga gradova u Republici Hrvatskoj, Zagreb – 4
Munir Podumljak, Partnerstvo za društveni razvoj, Zagreb – 1
 
RBR TRS
TEMATSKI CILJ
VODEĆE MINISTARSTVO
VII.
Izrada Nacionalnog programa reformi
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
 
Lidija Pavić-Rogošić, ODRAZ - Održivi razvoj zajednice, Zagreb – 14 glasova
Sonja Leboš, Udruga za interdisciplinarna i interkulturalna istraživanja, Zagreb – 2
Marko Ercegović, Udruga gradova u Republici Hrvatskoj, Zagreb – 2
Verica Mance, Zajednica športskih udruga grada Rijeke – Riječki športski savez, Rijeka – 1
 
Svim kandidatima zahvaljujemo na iskazanom interesu.
 
 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori