Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Održana inicijalna rasprava o Nacrtu godišnjeg plana natječaja te prijedlogu ujednačavanja formalnih uvjeta na natječajima za financiranje projekata i programa organizacija civilnoga društva

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u petak, 16. studenoga 2012., u prostorima Hrvatske zajednice tehničke kulture održao je inicijalnu raspravu o Nacrtu plana natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa udruga iz državnog proračuna u 2013. te o Nacrtu Prijedloga za ujednačavanje formalnih uvjeta za prijavu na natječaje za financiranje projekata i programa udruga iz javnih izvora. Na raspravi je sudjelovalo sedamdesetak predstavnika organizacija civilnoga društva, tijela državne uprave te jedinica lokalne i područne samouprave.
 
Igor Vidačak, ravnatelj Ureda za udruge, uvodno je objasnio svrhu savjetovanja napomenuvši kako se od zainteresirane javnosti želi dobiti povratna informacija o tome jesu li priroritetnim područjima zadovoljavajuće pokrivene postojeće potrebe na terenu te prijedloge za učinkovito ujednačavanje minimalnih formalnih uvjeta za prijavu i potrebne natječajne dokumentacije. Također, jedna od glavnih svrha savjetovanja jest i raspraviti adekvatnost dosadašnjih natječajnih procedura, kako bi se po potrebi revidirao dosadašnji pristup projektiranju natječaja i zaustavio trend usitnjavanja potpora. Svi sudionici rasprave pozvani su da se pisanim komentarima odazovu i na internetsko savjetovanje koje je otvoreno do 29. studenog 2012., nakon čega se planira održavanje dodatne javne rasprave, koja će uskoro biti najavljena putem mrežnih stranica Ureda za udruge. Nakon kratkog predstavljanja Nacrta plana natječaja te Nacrta Prijedloga za ujednačavanje formalnih uvjeta, otvorena je rasprava.
 
Sudionici rasprave pohvalili su novi pristup strateškom planiranju prioriteta za financiranje u 2013. te mogućnost da se u spomenuto planiranje uključe i same organizacije civilnoga društva, putem otvaranja savjetodavnog postupka. U nastavku donosimo neke od glavnih primjedbi i  komentara iznesenih na javnoj raspravi:
 
  • prilikom planiranja priroritetnih područja natječaja, kao i prilikom izrade natječajne dokumentacije, veći naglasak potrebno je staviti na potporu umrežavanju podsektorskih organizacija, kako bi se iznašla sredstva za financiranje zagovaračkih aktivnosti te aktivnosti policy analiza
  • potrebno je raditi na povezivanju davatelja bespovratnih sredstava prilikom planiranja srodnih prioritetnih područja kako bi se u natječajima našlo mjesta i za prioritetna područja koja pokrivaju više sektora, poput rijetkih bolesti koje svoje mjesto trebaju naći i u aktivnostima unutar zdravstvene, ali i unutar socijalne politike
  • davatelji bespovratnih sredstava, osobito na lokalnim razinama, trebaju prestati s ograničavanjem bespovratnih potpora samo na organizacije registrirane na području pojedinih jedinica lokalne i područne samouprave; kriterij treba biti mjesto provođenja aktivnosti te korisnici koji su njima obuhvaćeni
  • vezano za tehničku provedbu natječaja, istaknuta je potreba kvalitetnijeg računovodstvenog evidentiranja uplata iz javnih izvora, putem poziva na naziv projekta i naziv tijela – davatelja bespovratne potpore, imajući u vidu da je jedan od glavnih izvora financiranja brojnih organizacija upravo državni proračun, ali putem različitih tijela državne uprave
  • sudionici u raspravi istaknuli su i potrebu usuglašavanja prihvatljivih troškova među različitim davateljima bespovratnih sredstava, kao i potrebu da se udrugama izvan Zagreba ugovori na potpisivanje šalju poštom
  • predstavnici saveza i udruga osoba s invaliditetom skrenuli su pozornost na neodrživ sustav institucionalnih potpora, koje resorno ministarstvo planira isključivo za saveze osoba s invaliditetom, iako temeljne udruge pružaju konkretnu socijalnu uslugu    

 - bez planiranja institucionalnih potpora za lokalne udruge osoba s invaliditetom, velik broj njih morat će zatvoriti svoja vrata već u idućoj godini,
dok će one koje opstanu raditi u vrlo sažetom opsegu djelatnosti, bez stalno zaposlenih, što onemogućava budući razvoj i diverzifikaciju izvora financiranja, prije svega, putem EU natječaja
- naglašeno je nezadovoljstvo postotkom od 16,2%, koje je resorno ministarstvo planiralo za područje osoba s invaliditetom u prijedlogu Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću u 2013., a predstavnici udruga osoba s invaliditetom naglasili su ozbiljnu sumnju u dostatnost navedenog postotka obzirom na sve postojeće potrebe
- u projektiranju pojedinih natječaja u drugim sektorima, važno je kroz kriterije za prijavu prepoznati ekspertizu koju su pojedine udruge osoba s invaliditetom razvile kroz godine djelovanja, poput djelovanja mladih ili žena s invaliditetom i slično
- u najskorije vrijeme potrebno je izraditi jasne kriterije za dodjelu institucionalnih potpora savezima i udrugama osoba s invaliditetom, o kojima se treba provesti javna rasprava sukladno Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata
- kroz Međuresorno povjerenstvo za koordinaciju financiranja, potrebno je otvoriti raspravu o mogućnosti da Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva svoje institucionalne potpore proširi na one sektore u kojima postoji jasna potreba za instiucionalnim potporama, imajući u vidu ekspertizu i dugogodišnje administrativno iskustvo Zaklade u pružanju višegodišnjih potpora
- u slučaju socijalnog ugovaranja, osobito onih usluga koje najugroženije skupine korisnika mogu dobiti isključivo kroz organizacije civilnoga društva, potrebno je proširiti strateško planiranje potpora i na područnu te lokalnu samoupravu i putem inovativnih modela, poput Fonda gradova i općina u Istri, raditi na okrupnjavanju sredstava za financiranje programa socijalnih usluga onih organizacija koje rade izravno s korisnicima
 
Prezentaciju sa savjetovanja možete preuzeti ovdje, a ukoliko želite sudjelovati u internetskom savjetovanju, prijedloge dokumenata preuzmite ovdje.

 

 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori