Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

13. sjednica Savjeta za razvoj civilnoga društva

13. sjednica Savjeta za razvoj civilnoga društva održat će se u petak 14. rujna 2012., s početkom u 14.30 sati. Predloženi Dnevni red je sljedeći: 

  1. Usvajanje Zapisnika 12. sjednice Savjeta za razvoj civilnoga društva
  2. Izvješća o aktivnostima Savjeta za razvoj civilnoga društva i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske između dvije sjednice Savjeta
  3. Napredak u provedbi Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do 2016. godine
  4. Kriteriji, mjerila i postupci dodjele prostora u vlasništvu Republike Hrvatske na korištenje organizacijama civilnog društva radi provođenja programa i projekata od interesa za opće dobro
  5. Kriteriji i postupci odabira predstavnika organizacija civilnoga društva u Europski gospodarski i socijalni odbor
  6. Dopuna Poslovnika Savjeta za razvoj civilnoga društva o načinu izbora predstavnika organizacija civilnoga društva u povjerenstva, savjetodavna i radna  tijela
  7. Razno

 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori