Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Podsjećamo na nove projektne mogućnosti za neprofitne organizacije u sklopu programa Europa za građane!

Program Europa za građane odnedavno nudi dodatne mogućnosti neprofitnim organizacijama koje se mogu uključiti u provedbu projekata u sklopu Aktivnosti 1. Aktivni građani za Europu. Osim gradova,općina i jedinica lokalne samouprave, od sada su mjere 1.1. i 1.2. u sklopu ove aktivnosti dostupne i neprofitnim organizacijama (udruge, vrtići, škole, muzeji, instituti, zaklade i sl.) koje mogu provoditi  projekt u svojstvu nositelja uz ovlaštenje jedinice lokalne samouprave.  
 
Aktivnost 1. Mjera 1.1. Sastanci građana pobratimljenih gradova - podržava  organizaciju sastanaka, seminara, radionica, kulturnih i sportskih događanja najmanje dviju organizacija/općina i gradova.  
 
Aktivnost 1. Mjera 1.2. Tematsko umrežavanje pobratimljenih gradova – podržava  umrežavanje najmanje četiriju organizacija /općina i gradova u svrhu razvoja tematski određenih, dugoročnih i strukturnih suradnji među njima.
 

Više o sljedećim natječajima 1. rujna 2012. godine pronađite ovdje.   

 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori