Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Prvi rezultati IPA 2009 projekta vezanog uz provedu Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

U kontekstu praćenja i poticanja provedbe Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata, Ured za udruge od sredine 2011., u suradnji s organizacijom Particip GmbH, provodi projekt IPA 2009 Jačanje kapaciteta Vladinog Ureda za udruge za izgradnju učinkovitog partnerstva s organizacijama civilnog društva u borbi protiv korupcije. Cilj projekta je poboljšati suradnju državnih tijela i organizacija civilnog društva u suzbijanju korupcije, a glavne aktivnosti uključivale su oblikovanje cjelovitog programa izobrazbe i treninga za koordinatore savjetovanja, imenovane u tijelima državne uprave i uredima Vlade Republike Hrvatske, održavanje nekoliko javnih rasprava te izrada i tisak sveobuhvatnog priručnika za savjetovanje.

Spomenuti program izobrazbe i treninga za koordinatore savjetovanja proveden je kroz tri modula, uz stalno pružanje tehničke pomoći tijelima državne uprave u izgradnji sposobnosti za učinkovito savjetovanje u razdoblju između pojedinih modula, ali i nakon provedbe samog projekta. Sadržaji modula omogućili su imenovanim koordinatorima savjetovanja upoznavanje sa svim aspektima i koracima u provedbi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, od analize dionika, metoda savjetovanja i uključivanja do pružanja povratne informacije zainteresiranoj javnosti i izrade izvještaja o provedenom savjetovanju. Osim teorijskog znanja, sudionici su imali priliku razmjeniti dosadašnja iskustva i prakse, ali i izraditi vlastite alate za budući rad tijekom mnogih radioničkih dijelova seminara. Koordinatori su imali priliku sudjelovati i u oblikovanju priručnika za savjetovanje koji će uskoro biti dovršen i objavljen. Kao dio praktičnog rada tijekom provedbe modula, koordinatori su krenuli u izradu i postavljanje posebnih podstranica za savjetovanje u sklopu mrežnih stranica svoga tijela. U nastavku donosimo poveznice na tijela koja su, zahvaljujući novonaučenim znanjima koordinatora za savjetovanje stečenim na spomenutim modulima, dosada izradila podstranice za savjetovanje, a na nekima od njih se osim otvorenih i zatvorenih savjetovanja, mogu naći i informacije o savjetodavnim planovima za ovu godinu. Takav način planiranja omogućava i zainteresiranoj javnosti bolju pripremu prijedloga za poboljšanje dokumenata koji su u savjetovanju:
 
 
 
 
 
 

Popis koordinatora savjetovanja s kontaktima

 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori