Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Održana prva sjednica Savjeta inicijative Partnerstva za otvorenu vlast

U sklopu inicijative Partnerstva za otvorenu vlast u ponedjeljak, 5. ožujka u prostorima Ministarstva vanjskih i europskih poslova održana je prva sjednica Savjeta ove inicijative u Hrvatskoj.

Savjet je savjetodavno tijelo Vlade RH, a cilj njegova djelovanja je poticanje transparentnosti i otvorenosti rada tijela javne vlasti te uključivanje građana i civilnoga društva u oblikovanje javnih politika. Savjet ima 19 članova i članica predstavnika državnih tijela (Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Ureda Predsjednika RH, Ureda predsjednika Hrvatskog sabora, Ureda predsjednika Vlade RH te potpredsjednika Vlade RH za unutarnju, vanjsku i europsku politiku, Ministarstva uprave, financija, pravosuđa, Ureda za udruge, Agencije za zaštitu osobnih podataka), te predstavnika Instituta za javne financije,  Hrvatske zajednice županija, Udruge gradova, Udruge općina, Hrvatskog novinarskog društva te 4 predstavnika organizacija civilnog društva i akademske zajednice.
 
U skladu sa prioritetima inicijative, RH je iskazala spremnost podupirati načela transparentnosti, borbe protiv korupcije, osnaživanja građana i korištenja moći novih tehnologija kako bi tijela javne vlasti na svim razinama bila učinkovitija i odgovornija, te se stvorili preduvjeti za učinkovitije i inovativnije pružanje javnih usluga odnosno upravljanje javnim resursima.
 
Države članice Partnerstva za otvorenu vlast u obvezi su izraditi Akcijske planove s definiranim jasnim mjerama i aktivnostima odnosno rokovima za njihovo izvršenje. Obzirom na prilično kratak rok za dostavu Akcijskog plana Upravljačkom odboru Inicijative (9.travnja), članovi Savjeta su upoznati sa hodogramom aktivnosti koji je izrađen prema već definiranim datumima održavanja sljedećeg godišnjeg sastanka Partnerstva za otvorenu vlast u Brazilu, 17.-18. travnja 2012. za kada je predviđeno predstavljanje akcijskih planova svih država sudionica Inicijative.
 
Ured za udruge će, kao tijelo zaduženo za tehničku i stručnu potporu Savjetu, pravovremeno obavještavati o ovim i predstojećim aktivnostima, a nacrt Akcijskog plana će biti i na javnom savjetovanju.

Popis članova i zamjenika članova Savjeta inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast

 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori