Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Održan sastanak s predstavnicima delegacije Republike Moldavije

U okviru poticanja regionalne i međunarodne suradnje na području razvoja civilnog društva, Ured za udruge VRH redovito sudjeluje i organizira susrete s delegacijama s područja jugoistočne Europe i šire, s ciljem prijenosa iskustva i dobrih praksi za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva.

 
Stručni sastanak s delegacijom Republike Moldavije održan je u sklopu studijske posjete koja se održavala od 27. veljače do 3. ožujka 2012. godine, a kao prva aktivnost u sklopu projekta pod nazivom „Sudjelovanje civilnog društva Republike Moldavije u izgradnji proeuropskog programa djelovanja usvajanjem iskustava od zemalja jugoistočne Europe“ (Engaging Moldovan Civil society in Building Pro-European Agenda through Acquiring Experiences from South-Eastern Europe). Projekt provodi Centar za ljudska prava u suradnji s partnerskom organizacijom Foreign Policy association iz Republike Moldavije, a financira ga Institut Otvoreno društvo u sklopu programa The East East: Partnership Beyond Boarders Program (EE:PBBP).
 
Cilj ove petodnevne posjete moldavske delegacije brojnim institucijama i organizacijama civilnog društva u RH (Ministarstvo financija, Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Ured za ljudska prava Vlade RH, Ured za udruge Vlade RH, Ured pučkog pravobranitelja te brojne organizacije civilnog društva, instituta i zaklada) bio je prenošenje iskustava i usvajanje novih znanja na području demokratizacije društva, na putu približavanja Republike Moldavije Europskoj uniji.
 
Djelatnici Ureda za udruge Vlade RH predstavili su misiju i zadaće Ureda za udruge kao i drugih tijela koje čine institucionalni okvir za potporu civilnom sektoru, ključne sektorske dokumente, kao i trenutne izazove za organizacije civilnoga društva i poticanje razvoja sektora u Hrvatskoj. Predstavljen je način financiranja aktivnosti organizacija civilnoga društva iz nacionalnih i EU izvora. Posebno su predstavljene sheme dodjele bespovratnih sredstava iz kojih su OCD-i mogu dobivati sredstva za financiranje brojnih aktivnosti vezanih za jačanje civilnog sektora, s naglaskom na one projekte koji se bave zaštitom ljudskih prava i suzbijanjem korupcije. Članovi delegacije bili su posebno zainteresirani za temu sprečavanja sukoba interesa u slučajevima kada se OCD-i financiraju iz nacionalnih sredstava, a obavljaju tzv. „watchdog“ aktivnosti, kao i za raspodjelu nacionalnih sredstava po pojedinim područjima sektorskih politika u kojima se sustavno podupire doprinos organizacija civilnoga društva.

 

 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori