Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Partnerstvo za otvorenu vlast - održana javna rasprava

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske organizirao je u utorak, 31. siječnja 2012. godine javnu raspravu pod nazivom „Partnerstvo za otvorenu vlast“. Skup je održan u suradnji s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova te veleposlanstvom SAD-a, uz financijsku pomoć Europske unije u okviru projekta IPA 2009 “Jačanje kapaciteta Vladinog Ureda za udruge za izgradnju učinkovitog partnerstva s organizacijama civilnog društva u borbi protiv korupcije“ kojeg provodi  PARTICIP GmbH.
 
Naime, Republika Hrvatska je u kolovozu 2011. godine potvrdila svoje sudjelovanje u globalnoj međunarodnoj inicijativi „Partnerstvo za otvorenu vlast“ čija je svrha osigurati konkretan napredak na području transparentnosti i otvorenosti rada tijela javne vlasti, uključivanja i osnaživanja građana i civilnoga društva, borbe protiv korupcije te korištenja novih tehnologija za poboljšanje kvalitete usluga koje javna uprava pruža građanima.
 
S obzirom da su se sve države koje sudjeluju u inicijativi obvezale do kraja ožujka 2012. izraditi nacionalne akcijske planove, cilj je javne rasprave s civilnim društvom i zainteresiranom javnošću raspraviti prijedloge prioritetnih mjera i aktivnosti Republike Hrvatske u Akcijskom planu Partnerstva za otvorenu vlast, a koje se tiču fiskalne transparentnosti, pristupa informacijama, korištenja informacijskih tehnologija te sudjelovanja građana i civilnog društva.
 
Javnu raspravu su otvorili uvodnim izlaganjima v.d. ravnatelj Ureda za udruge, g. Igor Vidačak, zamjenik ministrice vanjskih i europskih poslova, g. Joško Klisović, zamjenik šefa Delegacije Europske unije u Republici Hrvatskoj, g. Paolo Berizzi, zamjenik veleposlanika SAD u Hrvatskoj, g. Hoyt B. Yee te ministar znanosti, obrazovanja i sporta, g. Željko Jovanović.
G. Vidačak je predstavio projekt u okviru kojeg je organizirana javna rasprava, te naglasio da ciljevi inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast odlično nadopunjuju napore RH u ispunjavanju obveza u procesu pristupanja Europskoj uniji. Ujedno je najavio i sljedeće korake u izradi Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast te savjetovanja s civilnim društvom u tom procesu. Naglasio je također kako je otvorena i transparentna vlast zajednički interes građana, civilnog društva te državnih tijela.
Zamjenik ministrice vanjskih i europskih poslova, g.Klisović istaknuo je kako je zajednički cilj svih dionika dobro upravljanje, a da o tome kako ga ostvariti je potrebna razmjena mišljenja, odnosno potrebno je uključiti građane. Posebice je naglasio kako će nova Vlada što se tiče borbe protiv korupcije naglasak staviti na prevenciju, koja uključuje i sudjelovanje građana u nadzoru. Smatra da je u tu svrhu potrebno jačati povjerenje građana, a na to će se djelovati uključivanjem građana u odlučivanje o javnim politikama.
Zamjenik šefa Delegacije EU u Hrvatskoj, g. Berizzi istaknuo je da su transparentnost i otvorenost važne u kontekstu Poglavlja 23 – Pravosuđe i temeljna prava te je naglasio potrebu da civilno društvo sudjeluje u donošenju zakona.
Zamjenik američkog veleposlanika u Hrvatskoj, g. Yee je naglasio da inicijativa Partnerstvo za otvorenu vlast može rezultirati transformacijskim potencijalom te je upozorio na činjenicu da otvorene vlade donose prosperitet te na korelaciju između otvorenosti i ekonomskog uspjeha.
Ministar Jovanović se osvrnuo na inicijativu s pozicije svog resora te je upozorio kako važnu ulogu u prevenciji korupcije ima znanje te je s tim u vezi istaknuo potrebu da se u škole uvede odgoj i obrazovanje za demokratsko građanstvo.
 
U raspravi o prioritetnim mjerama Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj sudjelovali su gđa. Ivana Jakir – Bajo iz Ministarstva financija, g. Tomislav Vračić iz Ministarstva uprave, g. Hrvoje Vindakijević iz Agencije za zaštitu podataka, gđa. Katarina Ott, ravnateljica Instituta za javne financije, g. Marko Rakar, informatički stručnjak te gđa. Vanja Škorić, pravna savjetnica u GONG-u.
 
Svi sudionici su se složili oko potrebe da Vlada djeluje transparentno i otvoreno, te da je potrebno uključivati građane, uz što svrsishodnije korištenje informacijskih tehnologija, posebice što se tiče fiskalnih pitanja, odnosno proračuna.
Gđa. Jakir - Bajo je u ime Ministarstva financija istaknula kako će oni podržati da se građane o proračunu u svim proračunskim fazama dodatno informira na njima pristupačan i razumljiv način.
Gđa. Ott je ispred Instituta za javne financije dodatno istaknula kako takvi dokumenti trebaju biti objektivni, sveobuhvatni i relevantni te objavljeni zajedno s dokumentom koji objašnjavaju,  a potrebno ih je i široko distribuirati građanima.
U procesu otvaranja vlasti na svim razinama važne uloge imaju informacijske i komunikacijske tehnologije, na što su upozorili i Tomislav Vračić iz Ministarstva uprave te informatički stručnjak Marko Rakar iz udruge Vjetrenjača. G. Vračić je istaknuo kako smatra pozitivnom činjenicu da je Središnji državni ured za e-Hrvatsku uklopljen u Ministarstvo uprave te je ukazao na činjenicu da je portal Moja uprava proširen na digitalnu TV, čime je stvoren informacijski servis koji je dostupan gotovo svim kućanstvima u Hrvatskoj, a na kojem svako javno tijelo može objaviti informaciju. G. Rakar smatra integriranje Ureda u Ministarstvo korakom unazad i istaknuo je kako u većini razvijenih država postoji poseban ured ili ministarstvo koje se bavi informatizacijom društva. Istaknuo je da je u svrhu unaprjeđenja komunikacije građana i države, odnosno uprave te u svrhu pristupa informacijama potrebno učiniti elektronski potpis široko dostupnim.
 
Što se tiče prava na pristup informacijama, g. Vindakijević iz AZOP-a je istaknuo kao problem činjenicu da se dokumente može klasificirati zakonom i općim aktom te bi to trebalo urediti na način da se klasificirati može samo zakonom. Dodatni problem vidi u činjenici da ne postoji podzakonski propis koji bi regulirao kako bi Katalog informacija trebao izgledati. Kao poseban problem istaknuo je i trenutnu slabu ekipiranost Agencije za obavljanje poslova u vezi s pravom na pristup informacijama. Gđa. Škorić iz GONG-a je pak naglasila kako se puno naglasaka stavlja na traženje informacija, dok bi se trebalo više stavljati na proaktivnu objavu podataka te je pozdravila činjenicu da su u Akcijskom planu predviđeni koraci u tom smjeru.
Na kraju rasprave sudionici su se usuglasili da je važno da postoji politička volja za uključivanje građana, da je potrebno osigurati sredstva u tu namjenu (pri čemu se vidi prilila u EU fondovima), da je potrebno jasno odrediti tko je nadležan za koju od predviđenih mjera koje se želi ostvariti, da je potrebno informacije koje se pruža građanima učiniti jednostavnim i njima na neki način atraktivnim te da je građane potrebno uključiti u ranim fazama izrade dokumenata, zakona, drugih propisa i općenito u ranim fazama rasprava o javnim politikama.
 
Pred sam kraj rasprave Igor Vidačak iz Ureda za udruge je ukratko iznio koji su sljedeći koraci što se tiče inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast. Istaknuo je da u naredna dva tjedna UZUVRH očekuje čuti prijedloge i mišljenja u vezi Akcijskog plana (rok za dostavu istih je 13. veljače, a dokument koji služi kao podloga za raspravu možete preuzeti ovdje). Nakon toga svi pristigli doprinosi će biti razmotreni te će se revidirati nacrt Akcijskog plana i on će biti ponuđen Savjetu inicijative krajem veljače ili početkom ožujka. Na internetskim stranicama Ureda bit će objavljeno što je uvršteno u Akcijski plan, a što nije, uz obrazloženja.
 
Više informacija o samoj inicijativi „Partnerstvo za otvorenu vlast“ dostupno je na internetskim stranicama: http://www.uzuvrh.hr/stranica.aspx?pageID=198
 
 
 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori