Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Predstavljeni projekti udruga ugovoreni u sklopu IPA 2009

 

Devet projekata udruga ugovorenih u sklopu programa IPA 2009 Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za praćenje napretka i zagovaranje u područjima demokratizacije, ljudskih prava, integracije manjina te održivog povratka izbjeglica u područjima od posebne državne skrbi predstavljeno je u petak, 27. siječnja 2012, u organizaciji Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.


U sklopu navedenog IPA 2009 natječaja, devet udruga, u suradnji s još 26 partnerskih organizacija/institucija, ostvarilo je potporu vrijednu više od 13 milijuna kuna (oko 1.800.000,00 eura) za aktivnosti praćenja provedbe pravne stečevine EU i javnog zagovaranja u područjima demokratizacije, ljudskih prava, integracije manjina te održivog povratka izbjeglica u područjima od posebne državne skrbi. Ured za udruge odgovoran je za praćenje uspješnosti provedbe ovih projekata, u uskoj suradnji sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje.
 
Na predstavljanju je istaknuto da je početak provedbe ovih projekata, koje zajednički financiraju Europska unija i Vlada Republike Hrvatske putem proračunske stavke Ureda za udruge, pokazatelj spremnosti na partnerski odnos s civilnim društvom i ostalim predstavnicima stručne i zainteresirane javnosti u praćenju izvršavanja obveza preuzetih u procesu pristupanja EU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Igor Vidačak, v.d. ravnatelj Ureda za udruge, istaknuo je da ovi projekti, kao i više od stotinu drugih koje su provodile organizacije civilnog društva zadnjih godina kroz razne komponente programa pretpristupne pomoći EU, osim  što nude inovativne, kreativne pristupe u rješavanju problema u lokalnim zajednicama, omogućuju i otvaranje radnih mjesta i novo zapošljavanje te priliku za stjecanje vrijednih iskustava rada na projektima EU.
 
 
Veleposlanik Paul Vandoren, šef Delegacije EU u Republici Hrvatskoj, čestitao je korisnicima koji su prošli kroz složene procedure te dobili sredstva iz fondova Europske unije.
„Promocija civilnog društva i ljudskih prava važna su pitanja kojima se i u pretpristupnim pregovorima Republike Hrvatske s EU-om posvetilo puno pažnje, te će ostati važna pitanja i nakon hrvatskog ulaska u EU, rekao je veleposlanik Vandoren. Također je istaknuo predanu borbu Europske unije protiv diskriminacije, pozivajući se na Lisabonski ugovor te Europsku konvenciju o ljudskim pravima.
 
  
Ministrica socijalne politike i mladih i potpredsjednica Vlade Milanka Opačić rekla je kako će nastaviti podržavati projekte civilnog sektora koji imaju važnu ulogu obavljanja zadaća u svojim segementima, te je zahvalila na energiji koju ulažu u svoj predani rad. Ministrica je istaknula kako su teme za koje su se udruge kandidirale iznimno važne – npr. prevencija nasilja među mladima, posebno u Slavoniji koja je nakon što je oštećena u ratu, dodatno oslabljena siromaštvom te je porastao broj nasilja među mladima. „Zatim, tu je integracija povratnika, gdje se napravilo puno no mnogi još uvijek žive u teškim uvjetima, socijalno su isključeni te treba raditi na tome da im se omogući bolji život,“ naglasila je ministrica.
 
Popis ugovorenih projekata možete preuzeti ovdje.

 

 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori