Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Javna rasprava o izmjenama i dopunama Zakona o savjetima mladih

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti je, u svrhu provedbe aktivnosti 2.1.2. Izrada prijedloga potrebnih izmjena i dopuna Zakona o savjetima mladih, mjere 2. Poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u društvu, područja 5. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu Nacionalnog programa za mlade od 2009. do 2013. godine, osnovalo radnu skupinu za izradu prijedloga izmjena i dopuna Zakona o savjetima mladih te koordinira njezinim radom.

Budući da je Radna skupina izradila Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o savjetima mladih, pozivamo Vas na Javnu raspravu o navedenom Nacrtu koja će se održati u Velikoj dvorani Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Trg hrvatskih velikana 6., dana 14. lipnja 2011., s početkom u 10.00 sati.
 
Molimo da svoj dolazak potvrdite do 13. lipnja 2011. na broj telefona 01/2308-616, ili na e-mail adresu: morana.makovec@mobms.hr.

 

 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori