Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Objavljen posljednji u nizu od četiri natječaja u sklopu programa IPA 2010 za sektor civilnoga društva

 

Dana 15. rujna 2011. objavljen je posljednji u nizu od četiri natječaja u sklopu programa IPA 2010 za sektor civilnoga društva, pod nazivom Podrška organizacijama civilnog društva pri promociji i praćenju politika jednakih mogućnosti i suzbijanja diskriminacije kao potpora Europske unije i Vlade RH jačanju doprinosa organizacija civilnoga društva provedbi mjera za suzbijanje diskriminacije u procesu pristupanja EU.
 
Najboljim projektima dodjeljivat će se potpora od 50.000,00 do 180.000,00 EUR (za projekte koji osnažuju djelovanje OCD kroz jačanje njihovih kapaciteta te pružanje potpore organizacijama civilnog društva u promicanju demokratizacije, ljudskih prava, jednakih mogućnosti i uključivosti javne uprave u borbi protiv diskriminacije). Osim neprofitnih, nevladinih organizacija ili formalnih mreža takvih organizacija, koji su mogući podnositelji projektnih prijedloga, u partnerskom odnosu na projektima mogu sudjelovati i lokalne i područne (regionalne) samouprave te javne ustanove i obrazovne institucije.
 
Natječaj ima za cilj poboljšanje utjecaja civilnog društva u oblikovanju i provedbi javnih politika, a kroz aktivnosti izgradnje kapaciteta udruga i ostalih organizacija civilnog društva za kvalitetniju suradnju s javnim institucijama relevantnima za područja obuhvaćenima natječajem.
Natječaj je otvoren do 29. studenog 2011. u 16,00.
 
Ured za udruge Vlade RH u cjelokupnom procesu upravljanja projektnim ciklusom djeluje kao korisnička institucija pretpristupnih sredstava, u svojstvu Jedinice za provedbu projekata za sektor civilnoga društva. Kao i za do sada objavljene natječaje za udruge i ostale organizacije civilnog društva, Ured za udruge Vlade RH pratit će kvalitetu provedbe odobrenih projekata u uskoj suradnji sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje. Nakon ugovaranja projekata, uloga Ureda biti će praćenje provedbe svakog pojedinog ugovorenog projekta, uz pružanje tehničke podrške organizacijama nositeljima projekata. Cjelokupna natječajna dokumentacija dostupna je na stranicama Središnje agencije za financiranje i ugovaranje i EuropAid-a.Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti i na našim stranicama, u nastavku:
 
 
Prijavni obrazac za sudjelovanje na radionicama i termine održavanja preuzmite ovdje. Molimo da prijavu pošaljete na broj telefaksa 01 4599 811 ili na adresu elektronske pošte jelena.zvonaric@uzuvrh.hr.

 

 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori