Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

IPA 2010 – Novi natječaji vrijedni preko 11 milijuna kuna za projekte organizacija civilnoga društva

Dana 12. kolovoza 2011. objavljena su dva natječaja u okviru pretpristupnog programa IPA 2010 Potpora naporima organizacija civilnog društva za prevenciju nasilja među mladima i djecom te za njegovanje volonterstva među mladima (vrijedan 1 MEUR) i IPA 2010 Potpora organizacijama civilnoga društva u razvoju, provedbi, promicanju  i praćenju provedbe politika održivog razvoja i zaštite okoliša (vrijedan 0,6 MEUR), kao potpora Europske unije i Vlade RH razvoju civilnog društva i jačanju doprinosa organizacija civilnoga društva u procesu pristupanja EU.

Najboljim projektima dodjeljivat će se potpora od 50.000,00 do 250.000,00 EUR (za projekte usmjerene na prevenciju nasilja među djecom i mladima te volonterstva mladih) donosno od 50.000,00 do 150.000,00 EUR (za projekte usmjerene na promicanje održivog razvoja i politike zaštite okoliša). Osim neprofitnih, nevladinih organizacija ili formalnih mreža takvih organizacija, koji su mogući podnositelji projektnih prijedloga, u partnerskom odnosu na projektima mogu sudjelovati i lokalne i područne (regionalne) samouprave te javne ustanove i obrazovne institucije.
 
Oba su natječaja usmjerena na poboljšanje utjecaja civilnog društva oblikovanju i provedbi javnih politika, a kroz aktivnosti izgradnje kapaciteta udruga i ostalih organizacija civilnog društva za kvalitetniju suradnju s javnim institucijama relevantnima za područja obuhvaćenima natječajem.
 
Natječaji su otvoreni do 17. listopada 2011. u 16,00h.
 
Ured za udruge Vlade RH u cjelokupnom procesu upravljanja projektnim ciklusom djeluje kao korisnička institucija pretpristupnih sredstava, u svojstvu Jedinice za provedbu projekata za sektor civilnoga društva. Kao i za do sada objavljene natječaje za udruge i ostale organizacije civilnog društva, Ured za udruge Vlade RH pratit će kvalitetu provedbe odobrenih projekata u uskoj suradnji sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje. Nakon ugovaranja projekata, uloga Ureda biti će praćenje provedbe svakog pojedinog ugovorenog projekta, uz pružanje tehničke podrške organizacijama nositeljima projekata. Cjelokupna natječajna dokumentacija dostupna je na stranicama Središnje agencije za financiranje i ugovaranje i EuropAid-a.
 
Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti i na našim stranicama, u nastavku:


 


Prijavni obrazac za sudjelovanje na radionicama i termine održavanja  preuzmite ovdje. Molimo da prijavu pošaljete na broj telefaksa 01 4599 811 ili na adresu elektronske pošte jelena.zvonaric@uzuvrh.hr.

 

 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori