Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Prvi sastanak Radne skupine za izradu nove Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva za razdoblje 2012. – 2016.

Prvi sastanak Radne skupine za izradu nove Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva za razdoblje 2012. - 2016., održan je u četvrtak, 21. srpnja 2011. s početkom u 10:00 sati u prostorijama Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Sastanku su nazočili predstavnici tijela državne uprave, organizacija civilnog društva i akademske zajednice, a cilj je bio usuglasiti obrise nove petogodišnje Strategije za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva.
Na sastanku je dizajnirana početna struktura Strategije i prioritetne teme s obzirom na vrijednosno utemeljenje aktualne strategije, rezultate rasprava koje su uz pomoć metode otvorenog prostora o viziji civilnog društva u Hrvatskoj 2016. godine vođene na Danima udruga 2011. u Puli te sastanka o polazištima za izradu Strategije održanog 29. lipnja 2011.
 
 
 
 
 
 
Početna struktura nove Strategije:
 
1. UVOD
·         vrijednosno utemeljenje Strategije
·         pristup realizaciji ciljeva
·         održivi razvoj
·         društvene vrijednosti civilnog društva
 
2. EVALUACIJA DOSADAŠNJE STRATEGIJE
 
3. INSTITUCIONALNI OKVIR ZA POTPORU RAZVOJU CIVILNOGA DRUŠTVA
·         Normativni i institucionalni okvir za potporu razvoju civilnog društva u djelovanju za opće dobro
·         Sustav financiranja i potpore razvoju civilnoga društva iz javnih izvora RH (nacionalna i lokalna razina, uključujući i zaklade lokalnih zajednica) i fondova EU
 
4. CIVILNO DRUŠTVO I DEMOKRATSKA GRAĐANSKA KULTURA
·         sudjelovanje građana u oblikovanju javnih politika
·         građanski odgoj i obrazovanje
·         neprofitni mediji
·         volonterstvo
 
5. CIVILNO DRUŠTVO I DRUŠTVENA KOHEZIJA
·         pružanje javnih (socijalnih) usluga
·         društveno (neprofitno) poduzetništvo
·         volonterstvo
·         umrežavanje
 
6. CIVILNO DRUŠTVO I RAZVOJNI PROCESI (REGIONALNI RAZVOJ)
·         regionalni i ruralni razvoj
·         zakladništvo
·         filantropija
·         korištenje novih tehnologija i resursa
 
7. CIVILNO DRUŠTVO U KONTEKSTU MEĐUNARODNE SURADNJE I RAZVOJA
·         međunarodna razvojna pomoć
·         umrežavanje EU/regija
·         građanska/civilnodruštvena diplomacija
·         ljudska sigurnost/sloboda kretanja
 
Na sastanku su dogovoreni i okvirni rokovi za nadolazeće faze u postupku izrade Strategije. Tako će 7. rujna 2011. biti održan slijedeći sastanak na kojem će se finalizirati imenovanje voditelja radnih podgrupa za izradu Strategije. Do kraja rujna bit će prikupljeni pisani doprinosi nacrtu Strategije od podgrupa, a nakon toga pristupit će se izradi cjelovitog teksta čiji bi prvi nacrt trebao biti gotov početkom listopada. O nacrtu Strategije provest će se široko savjetovanje, a potom slijedi finalizacija teksta do kraja prosinca 2011. Konačni tekst trebao bi biti upućen u proceduru usvajanja početkom 2012. godine.
 
 

 

 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori