Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Započeo projekt Ureda za udruge „Jačanje kapaciteta Ureda za udruge za izgradnju učinkovitog partnerstva sa OCD-ima u području borbe protiv korupcije“

Ured za udruge počinje s provedbom projekta ugovorenog u sklopu IPA 2009, pod nazivom „Jačanje kapaciteta Ureda za udruge za izgradnju učinkovitog partnerstva sa organizacijama civilnog društva u područjima borbe protiv korupcije“.

U okviru provedbe mjera borbe protiv korupcije, Ured za udruge ima koordinativnu ulogu u promociji novih standarda za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću prilikom izrade novih zakona, drugih propisa i akata, u skladu s usvojenim Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (NN 140/09) što je ujedno i sastavni dio Nacionalne strategije za suzbijanje korupcije i pripadajućeg Akcijskog plana. Stoga je cilj ovog projekta poticati i jačati suradnje tijela državne uprave s organizacijama civilnog društva i zainteresiranom javnošću u razvijanju, provedbi i praćenju mjera u području anti-korupcije, s naglaskom na osposobljavanje državnih službenika za kvalitetno provođenje postupaka savjetovanja. Projektom se također žele ojačati kapaciteti Ureda za udruge za učinkovitu provedbu mjera iz Nacionalne strategije za suzbijanje korupcije i pripadajućeg Akcijskog plana.

Tijekom šest mjeseci trajanja projekta izradit će se Priručnik za savjetovanje namijenjen koordinatorima za savjetovanje imenovanih od strane pojedinih relevantnih tijela državne uprave, a na temelju samog Kodeksa o savjetovanju i već postojećih Smjernica za savjetovanje koje je izradio Ured za udruge biti će izrađen i program za sustavnu edukaciju koordinatora. Nadalje, održat će se niz treninga za imenovane koordinatore te će se organizirati tri javna savjetovanja, uz sudjelovanje predstavnika institucija uključenih u provedbu i praćenje Nacionalne strategije za suzbijanje korupcije, kao i organizacija civilnog društva.
 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori