Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Vlada usvojila izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva

Na sjednici održanoj 1. srpnja 2011. Vlada Republike Hrvatske usvojila je Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva iz državnog proračuna u 2010. godini, s preporukama za unaprjeđenje sustava dodjele spomenutih potpora. Prikupljeni su podaci za ukupno dvadeset i jednog davatelja financijske potpore koji su imali ustrojen program za dodjeljivanje nekog vida financijske ili nefinancijske potpore, a na temelju dostavljenih izvješća, možemo utvrditi kako je organizacijama civilnog društva, iz javnih izvora na nacionalnoj razini, u 2010. ukupno dodijeljeno 489.012.308,40 kn. Novina u ovogodišnjem izvješću je cjeloviti pregled teritorijalne rasprostranjenosti financiranih projekata i programa prema županijama u kojima se provode i prema tijelima državne uprave koja su ih financirala.

 
 
 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori