Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Radionica za pripremu projektnih prijedloga u sklopu programa Europa za građane

12. siječnja 2011. održana je radionica za pripremu projektnih prijedloga u sklopu programa Europa za građane, u organizaciji Ureda za udruge, odnosno Kontakt točke za program Europa za građane.

 
Cilj radionice bio je okupiti predstavnike organizacija civilnoga društva i jedinica lokalne (područne) samouprave koji već imaju pripremljene projektne nacrte te ih detaljno uputiti u mogućnosti ostvarivanja financijskih potpora u sklopu programa Europa za građane, točnije kroz natječaje koji ističu 1. veljače 2011., i ponuditi im pomoć u razradi konkretnih projektnih ideja kroz individualan rad na prijavnim obrascima.
 
Radionici je prisustvovalo više od 50 sudionika iz organizacija civilnog društva i jedinica lokalne i područne samouprave.
 
Razrađivale su se projektne prijave na natječaj za projekte organizacija civilnog društva koji ima za cilj pružiti potporu projektima organizacija civilnoga društva iz različitih država sudionica Programa (za sada su to, uz zemlje članice Europske unije i Hrvatsku, još Makedonija i Albanija). Podnositelj projektnog prijedloga mora biti organizacija civilnog društva s pravnim statusom utemeljena u državi sudionici Programa, a svaki projekt mora organizaciji koja podnosi projektni prijedlog pridružiti najmanje jednu partnersku organizaciju iz neke druge države sudionice odnosno barem jednu organizaciju iz neke od zemalja Unije. U sklopu ovog natječaja moguće je prijaviti projekte trajanja do 18 mjeseci, a maksimalni iznos koji se može zatražiti kreće se do 150.000,00 EUR. Moguće je prijavljivati dvije vrste projekata:
  • Projekti događanja: konferencije, seminari, radionice, rasprave, sastanci, treninzi, društveno kulturne aktivnosti i slično; iznos potpore za ovu vrstu projekata računa se putem sustava paušalnih iznosa i fiksnih stopa, to jest izračunava se prema broju sudionika i trajanju događanja koje se organizira, a tom iznosu može se pridodati paušalni iznos od 1500 EUR za proizvodnju takozvanih komunikacijskih alata (DVD/CD, publikacija ili internetska stranica); ili
  • Projekti proizvodnje i realizacije: izrada publikacija, internetskih stranica, TV/radio emisija, audiovizualnih/obrazovnih materijala, provođenje istraživanje javnog mijenja, studija, analiza, primjena novih tehnologija i slično; za podnošenje projektnog prijedloga ove vrste valja priložiti detaljni plan proračuna.
Također, razrađivale su se projektne prijave za sljedeće natječaje čiji nositelji mogu biti jedinice lokalne (područne) samouprave:
  • projekte sastanaka bratimljenih gradova, kojima se nastoji okupiti građane i skupine građana bratimljenih gradova, koristeći partnerstva (postojeća ili tek planirana) među općinama i gradovima za razvoj snažnog, neformalnog i osobnog odnosa među građanima; iznos potpore koja se može zatražiti putem ovog natječaja kreće se do 25 000 EUR;
  • jednogodišnje ili dvogodišnje projekte umrežavanja bratimljenih gradova - riječ je o projektima koji se temelje na povezivanju niza međusobno bratimljenih gradova, stvarajući preduvjet za potencijalno daljnje umrežavanje općina/gradova; taj oblik multilateralne suradnje omogućava razvoj i jačanje same strateške dimenzije povezivanja gradova bratimljenjem i Program stoga podupire sastanke građana te tematske konferencije i radionice, koje uključuju gradove iz najmanje 4 zemlje sudionice u Programu (za sada su to, uz zemlje članice Europske unije i Hrvatsku, još Makedonija i Albanija), od kojih je najmanje jedna zemlja članica EU: najmanje dva grada moraju biti povezana sporazumom o bratimljenju ili takav vid suradnje imati u pripremi; događanja bi trebala biti pokretač umrežavanja i trebala bi ohrabrivati razvoj dugotrajnih suradnji pobratimljenih gradova; uz to, komunikacijski alati proizvedeni tijekom takvih događanja radi promicanja strukturiranog i održivog tematskog umrežavanja mogu također biti financijski potpomognuti paušalnim iznosom od 1500 EUR; Putem ovog natječaja moguće je ostvariti potporu do iznosa od 150 000 EUR.

Prijavitelji koji žele savjet za poboljšanje projektnog prijedloga, imaju mogućnost obratiti se Službi za tehničku podršku Kontakt točke za program Europa za građane.

 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori