Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

U Osijeku održan Seminar za davatelje financijskih potpora projektima i programima organizacija civilnoga društva

Ured za udruge održao je 20. i 21. rujna u Osijeku dvodnevni Seminar za davatelje financijskih potpora projektima i programima organizacija civilnoga društva iz javnih izvora na lokalnoj razini o primjeni Kodeksa pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga. Na seminaru je sudjelovalo tridesetak službenika i dužnosnika iz Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije, odnosno, iz gradova i općina koje se nalaze na području spomenutih županija. Nakon seminara u Rijeci, održanog u svibnju ove godine za jedinice lokalne i područne samouprave na području Primorsko-goranske i Istarske županije, te seminara za službenike Grada Zagreba održanog početkom rujna, Ured za udruge u suradnji s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva seminarom u Osijeku je nastavio ciklus edukacija o primjeni Kodeksa na lokalnoj i regionalnoj razini.

Krajem ovoga tjedna Ured za udruge i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva spomenuti seminar održavaju i u Splitu, za jedinice područne i lokalne samouprave na području Splitsko-dalmatinske županije. Polaznici do sada održanih seminara pokazali su veliki interes za unapređenje postupaka dodjele financijskih sredstava projektima i programima udruga sukladno Kodeksu i Priručniku o primjeni Kodeksa koji su pripremili Ured za udruge i Nacionalna zaklada.

 

 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori