Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Djelatnici Ureda za udruge na konferenciji o budućnosti programa Europa za građane

Prigodom otvaranja dvodnevne Konferencije Europe za građane u Bruxellesu, održane 22. i 23. lipnja 2010., koja je bila usmjerena na raspravu o daljnjem unapređenju programa i planiranja ulaganja u područje snaženja aktivnog europskog građanstva u idućem proračunskom razdoblju Programa (nakon 2013. godine), istaknuta je važnost pravovremene i svrsishodne komunikacije s građanima, temeljene na konkretnim idejnim rješenjima. Svrha konferencije, koja je okupila predstavnike Kontakt točaka iz zemalja sudionica u Programu, službenike za bratimljenje gradova i predstavnike europskih organizacija civilnoga društva kao i predstavnike institucija Europske unije, bila je promišljati važnost metoda kojima će rezultati i zaključci rasprava generiranih u sklopu programa Europa za građane dopirati do donositelja odluka na europskoj razini. Zadaća prisutnih na konferenciji bila je definirati mjere i načine za unaprjeđenje Programa, kako bi se kvalitetnije osiguravalo ostvarivanje prava svih građana Europe, pravovremeno prepoznavalo potrebe građana i omogućavalo im uključivanje kroz druženja, bratimljenja, razne aktivnosti prakticiranja sudioničke demokracije i primjene mehanizama savjetovanja s Europskom komisijom.

Program u kojemu je do sada sudjelovalo milijun građana ima važna postignuća na horizontalnoj i vertikalnoj razini: horizontalne značajke podrazumijevaju poticanje sudjelovanja građana, dok je vertikalna dimenzija usmjerena na dijalog s Europskim institucijama u oblikovanju novih politika. Unaprjeđenje tih značajki ključno je za daljnju uspješnost Programa i snaženje osjećaja pripadnosti Europi.
 
Rasprava o tome kako bi trebala izgledati budućnost Programa i promišljanje svrhe i aktivnosti Programa odvijala se u brojnim radnim skupinama prema fokusnim područjima, te su u skupnom radu razrađivane potencijalne mjere kojima bi se željena unaprjeđenja mogla postići.
 
Jedna od ključnih značajki konferencije bila je izrada skupne kolektivne „mentalne mape“ koja je svim sudionicima omogućila da iznesu svoje ideje i stavove o tome kako bi program Europa za građane mogao i trebao izgledati u razdoblju od 2014. godine do 2020. Na taj način interaktivno su razmjenjivana različita viđenja budućnosti Programa i mišljenja o smjeru njegovog daljnjeg razvoja, te su se u konačnici glasovanjem odredila prioritetna područja na temelju kojih su ponovno restrukturirane skupine za raspravu. U sklopu te metode prikupljane su kratke izjave sudionika u svrhu definiranja noviteta u programu Europe za građane u predstojećem proračunskom razdoblju. Neka od prioritetnih područja za poboljšanje programa i njegovog približavanja građanima bila su jačanje osjećaja pripadanja Europi, promocija ljudskih prava, fokusiranje na lokalnu dimenziju, komunikacija koja potiče dijalog između građana i institucija Europske unije, podržavanje strukturiranog dijaloga na svim razinama, proširenje programa na druge zemlje van zemalja članica i zemalja u pristupanju EU, uključivanje izoliranih skupina i poticanje volonterstva.
 
Neke od značajnijih predloženih promjena uključuju: povećanje broja godišnjih rokova u sklopu natječaja za potpore projektima organizacija civilnoga društva, uvođenje novih poziva na dostavljanje prijedloga koje bi građani pojedinačno mogli pokretati, te tematsko proširenje Aktivnosti 4 na šira pitanja zaštite i promicanja ljudskih prava.
 
 
Iscrpni izvještaj dostupan je na internetskim stranicama Europske komisije.

 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori