Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Partnerske konzultacije o Nacionalnom strateškom referentnom okviru 2012. - 2013.

18. lipnja 2010. održane su partnerske konzultacije o nacrtu Nacionalnog strateškog referentnog okvira 2012. - 2013. (dalje: NSRO), krovnog strateškog dokumenta kojim se utvrđuju prioriteti ulaganja iz fondova koji će Hrvatskoj biti dostupni nakon stupanja u članstvo EU: strukturnih fondova i Kohezijskog fonda. Prema prijedlogu Europske komisije od listopada 2009. godine, u prvom razdoblju korištenja tih fondova (2012. - 2013.) Hrvatska bi na raspolaganju imala 2,2 milijardi eura. Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU stoga je pristupio izradi nacrta NSRO-a, dokumenta temeljem kojeg se ta sredstva usmjeravaju na razvojne prioritete Republike Hrvatske, imajući u vidu iskustvo dosadašnjeg korištenja sredstava pomoći EU.
Nacrt NSRO je izrađen za razdoblje do kraja 2013. godine, kada završava i aktualna proračunska perspektiva EU. U tom razdoblju Republika Hrvatska se opredjeljuje za ulaganja u nekoliko sektora ključnih za razvoj:
  • Prometna infrastruktura
  • Energetska infrastruktura
  • Infrastruktura zaštite okoliša
  • Poticanje konkurentnosti
  • Poticanje ravnomjernog regionalnog razvoja
  • Poticanje zapošljavanja i obrazovanja radne snage za potrebe na tržištu rada
  • Jačanje učinkovitosti sustava državne uprave i pravosuđa
Svrha ovih konzultacija je izvještavanje partnera iz javnog i civilnog sektora o napretku ostvarenom u pripremama za korištenje fondova EU te početak javne rasprave o strateškom usmjerenju Republike Hrvatske u prvom razdoblju korištenja tih sredstava. Svojim prijedlozima i iskustvima partneri će pridonijeti da se započeti proces programiranja što kvalitetnije dovrši. Na konzultacije su pozvani predstavnici tijela državne i javne uprave na središnjoj i lokalnoj razini, krovnih udruženja nevladinih organizacija, sindikata i poslodavaca, regionalnih razvojnih agencija, Europske komisije i Delegacije EU u Zagrebu te međunarodnih financijskih institucija.
Na stranicama središnjeg državnog ureda za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU objavljeni su svi dokumenti vezani uz NSRO, temeljem kojih su svi zainteresirani pozvani dostavljati svoje doprinose, dodatne prijedloge ili komentare zaključno s 31. srpnja 2010. isključivo putem elektronske pošte strategija@strategija.hr.

 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori