Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Kako uspostaviti djelotvoran dijalog između EU-a i organizacija civilnog društva ? – nova publikacija Ureda za udruge

Sudionička demokracija predstavlja društveni model koji nastoji proširiti sferu sudjelovanja i moć ljudi da odlučuju sami za sebe izvan tradicionalnog kreiranja politike. Civilni dijalog jedan je od alata sudioničke demokracije kojemu je krajnji cilj pridonijeti donošenju odluka koje su bliže općem interesu. Civilni dijalog nije jednokratan, već redovit i trajan proces, a uloga civilnog društva kao partnera u civilnom dijalogu mora se službeno priznati, zaštititi i podržati putem raznih mjera. Europska unija u navedenom je kontekstu prepoznala vrijednost organizacija civilnoga društva, a to je vidljivo i u obnovljenom Lisabonskom ugovoru u kojem se sudionička demokracija smatra osnovnim demokratskim načelom Europske unije te koji predlaže načine organizacije dijaloga s udrugama i civilnim društvom (članak 11.).

Ured za udruge objavio je prijevod publikacije Kako uspostaviti djelotvoran dijalog između EU-a i organizacija civilnoga društva?, nastalu na temelju dvogodišnjeg procesa konzultacija i izrade konkretnih preporuka za provedbu spomenutog članka 11. Lisabonskog ugovora. Konzultacije je provela Socijalna platforma – najveća koalicija socijalnih organizacija civilnoga društva na razini Europske unije, koja se sastoji od 42 paneuropske mreže nevladinih organizacija i nastoji osigurati da se politike EU-a razvijaju u suradnji s ljudima na koje utječu. Publikacija sadrži konkretne prijedloge donositeljima odluka za provedbu djelotvornog dijaloga s mrežama civilnoga društva, ali i preporuke organizacijama kako bi bile transparentni i pouzdani partneri u procesu savjetovanja. Publikaciju možete preuzeti ovdje.
 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori