Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Vlada Republike Hrvatske usvojila izvješća Ureda za udruge

Na sjednici održanoj 6. svibnja 2010. Vlada Republike Hrvatske usvojila je Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2009. godini, s preporukama za unaprjeđenje sustava dodjele spomenutih potpora. U svrhu izrade spomenutog izvješća, Ured za udruge zatražio je i prikupio izvješća o financiranju projekata i programa organizacija civilnog društva iz državnog, županijskih, gradskih te općinskih proračuna. Na osnovu prikupljenih podataka svih davatelja financijskih potpora, iz državnog proračuna, dijela prihoda od igara na sreću, sredstva iz naknada onečišćivača okoliša te iz sredstava proračunske zalihe u 2009. godini programima i projektima organizacija civilnog društva dodijeljeno je u obliku financijskih i nefinancijskih potpora ukupno 529.596.954,21 kuna. Na temelju dostavljenih izvješća s regionalne i lokalnih razina, možemo utvrditi da je iz županijskih proračuna programima i projektima organizacija civilnoga društva dodijeljeno 375.052.118,51 kuna, iz gradskih proračuna 464.672.533,04 kune, a iz općinskih proračuna 217.044.533,04 kune. U nastavku možete preuzeti cjelovito Izvješće, uz napomenu da Ured za udruge i ove godine planira pripremiti tiskanu publikaciju usvojenog Izvješća, s dodatnim analizama te primjerima dobre prakse.

Na spomenutoj sjednici Vlade Republike Hrvatske usvojeno je i Izvješće o provedbi Operativnog plana Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva (2007.-2011.) za 2009. godinu. Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva, koju je usvojila Vlada Republike Hrvatske 12. srpnja 2006. godine, daje osnovne smjernice koje se žele postići do 2011. godine kako bi se unaprijedio postojeći i stvorio novi pravni, financijski i institucionalni sustav potpore razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj. Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske ima ulogu koordinatora praćenja provedbe Operativnog plana Nacionalne strategije (kojeg je Vlada Republike Hrvatske usvojila 1. veljače 2007. godine) o čemu jednom godišnje dostavlja izvješće Vladi Republike Hrvatske. U 2009. u okviru Operativnog plana u provedbi je bilo 57 mjera za što su institucije - nositelji mjera izdvojile 33.502.618,20 kuna. U nastavku preuzmite tekst Izvješća.
 
 
 
 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori