Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

U fokusu

Sukladno obvezama koje prozlaze iz novog Zakona o udrugama, na sjednici održanoj 5. ožujka 2015. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Shodno odredbama Uredbe, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavljuje Priručnik za postupanje u primjeni Uredbe. Priručnik predstavlja detaljnu uputu tijelima državne, regionalne i lokalne uprave, Vladinim uredima i tijelima, kao i drugim javnim institucijama koje dodjeljuju financijske i nefinancijske podrške iz javnih izvora za projekte i programe od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Struktura Priručnika slijedi temeljne standarde planiranja, provedbe, praćenja i vrednovanja financiranja koje propisuje Uredba nastojeći dati što je moguće više konkretnih primjera i pojašnjenja iz prakse.

Sastavni dio Priručnika su prilozi s obrascima dokumentacije za koje vjerujemo da će biti korisna podloga u projektiranju natječaja kako na nacionalnoj tako i na regionalnim i lokalnim razinama.

Priručnik za postupanje u primjeni Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

 

Obrasci:

Ogledni obrazac temeljnog dokumenta za raspisivanje i provedbu javnog natječaja – pravilnik o financiranju javnih potreba

Ogledni obrazac temeljnog dokumenta za raspisivanje i provedbu javnog natječaja – odluka o načinu raspodjele sredstava

Ogledni obrazac za godišnji plan natječaja

Ogledni obrazac teksta javnog natječaja

Ogledni obrazac uputa za prijavitelje

Ogledni obrazac Poslovnika povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja

Ogledni obrazac za procjenu kandidata za povjerenstvo

Ogledni obrazac baze ocjenjivača

Ogledni obrazac Poslovnika povjerenstva za ocjenjivanje

Ogledni obrazac izjave o nepristranosti i povjerljivosti

Ogledni obrazac sporazuma za podugovaranje provedbe svih ili pojedinih elemenata postupka financiranja

 

Ogledni obrazac opisa programa ili projekta

Ogledni obrazac proračuna programa ili projekta

Ogledni obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Ogledni obrazac izjave o partnerstvu

Ogledni obrazac životopisa

Ogledni obrazac Sporazuma o partnerstvu u provedbi programa ili projekta

Ogledni obrazac izjave o financiranim projektima

Ogledni obrazac izjave izvoditelja aktivnosti

Ogledni obrazac za ocjenjivanje kvalitete prijava

Ogledni obrazac ugovora o financiranju

Ogledni primjer pisma neuspješnim prijavite​ljima

Ogledni primjer pisma prijaviteljima na rezervnoj listi

 

Ogledni obrazac za provedbu terenskog posjeta

Ogledni obrazac opisnog izvještaja projekta

Ogledni obrazac financijskog izvještaja projekta

Ogledni obrazac zahtjeva za isplatu sredstava

 

Ogledni obrazac za dodjelu poslovnih prostora u vlasništvu JLPS

 

 

 

 

14.5.2015.. Najava konferencije povodom Dana otvorenih vrata udruga 2015.
12.3.2015.. Vodič za osnivanje udruge
12.3.2015.. Vlada usvojila Uredbu o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
KOMENTARI
korisničko ime:
komentar:
 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori

 
Koliki dio godišnjih prihoda vaše udruge predstavljaju prihodi od vlastite djelatnosti?