Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian
Choose one or more terms on which You want to search organisation database.
European civil society organisations database
Area of operation:
Organisation:  
 
 
Baza europskih udruga nudi mogućnost pretraživanja udruga koje djeluju na području Europske unije, na nacionalnoj i transnacionalnoj razini, a pretraživanje se može provoditi prema području djelatnosti i prema nazivu. Svrhe ove baze podataka (sastavljene na temelju podataka dostupnih u bazi CONECCS Europske komisije) jest olakšati povezivanje domaćih organizacija civilnoga društva s onim europskima, s ciljem razmjene iskustava, stvaranja partnerstava i umrežavanja, što je od iznimne važnosti za sudjelovanje u nekim od aktivnostima programa Europa za građane, ili pak za podnošenje projektnih prijedloga nekim od stranih donatora.