Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Programi EU

Ured za udruge djeluje kao Jedinica za provedbu projekata (JPP) u okviru pretpristupne pomoći Europske unije za sektor civilnoga društva. U sklopu decentraliziranog sustava provedbe, JPP Ureda sudjeluje u upravljanju nekoliko projekata u različitim fazama provedbe:

 • CARDS 2003     –  Izgradnja kapaciteta i potpora organizacijama civilnog društva u pružanju socijalnih usluga – Tehnička  pomoć 
   
 • CARDS 2003/2004  –  Dobro upravljanje i vladavina prava – Shema bespovratnih sredstava
   
 • CARDS 2004     –  Potpora organizacijama civilnog društva u području zaštite okoliša i održivog razvoja– Shema bespovratnih sredstava
   
 • CARDS 2004     –  Pružanje socijalnih usluga od strane neprofitnog sektora – Shema bespovratnih sredstava
   
 • CARDS 2004     –  Tehnička pomoć upravljanju financijskim potporama – Hrvatska – Tehnička pomoć 
   
 • PHARE 2006      –  Omogućavanje aktivnog doprinosa sektora civilnog društva u pretpristupnom procesu – Shema bespovratnih sredstava za područja: Demokratizacija i ljudska prava; Zaštita okoliša; Mladi 
    
 • PHARE 2005      –  Jačanje kapaciteta Savjeta za razvoj civilnoga društva i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske - Tehnička pomoć
    
 • PHARE 2006     -  Jačanje kapaciteta Ureda za udruge za praćenje i vrednovanje projekata udruga finaciranih u sklopu programa IPA
    
 • IPA 2008      -       Jačanje kapacitete organizacija civilnog društva za praćenje provedbe Acquisa - Shema bespovratnih sredstava za područja: Borba protiv korupcije, prava na dostupnost informacija i otvorenosti, odgovornosti javnih administrativnih institucija; Anti-diskriminacijske strategije i usklađivanja s Pravnom stečevinom EU; Održivo upravljanje prirodnim izvorima i regionalni održivi razvoj u urbanim i ruralnim područjima.
     
 • IPA 2009       -     Jačanje održivosti i razvoj organizacija civilnog društva kao pro-aktivnih društvenih dionika pri provedbi pravne stečevine EU - Shema bespovratnih sredstava u područjima: Programi pružanja inovativnih socijalnih usluga u područjima od posebne državne skrbi; Praćenje i zagovaranje na području demokratizacije, ljudskih prava, integracije manjina i održvog povratka prognainika u područjima od posebne državne skrbi
   
 • IPA 2010     -      Potpora organizacijama civilnoga društva u razvoju, provedbi i praćenju provedbe javnih politika i politika vezanih uz pravnu stečevinu (IPA I. komponenta – Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija)
   
 • IPA 2011    -       Aktivno civilno društvo za trajnost reformi javnih politika u Hrvatskoj u razdoblju nakon pristupanja EU
 • IPA 2012      -      Organizacije civilnoga društva - Mehanizmi unutarnje kontrole za očuvanje EU standarda
 
Ured za udruge je nositelj provedbe Programa Zajednice Europa za građane u Hrvatskoj.
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori