Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

EUROPA ZA GRAĐANE

                       

Program Europa za građane, koji je od listopada 2007. otvoren i za Hrvatsku, jedan je od programa Europske unije koji predstavljaju integrirani niz aktivnosti koje Unija usvaja s ciljem promicanja suradnje među zemljama sudionicama Programa u različitim područjima vezanim zajedničkim politikama. Programi Europske unije prvenstveno su namijenjeni zemljama članicama EU, no otvoreni su i za zemlje koje su u procesu pristupanja, pod uvjetom da potpišu Memorandum o razumijevanju s Europskom komisijom.
 
Ured Vlade RH za udruge imenovan je koordinatorom provedbe i djeluje u svojstvu Kontakt točke za program Europa za građane u Hrvatskoj. Ovaj program Unije centraliziranog je tipa i provodi se posredstvom Izvršne agencije za obrazovanje, audio-vizualnu politiku i kulturu (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency – EACEA).

Svrha Programa Europa za građane jest poticati razvoj aktivnog europskog građanstva davanjem financijskih potpora organizacijama koje rade na osnaživanju osjećaja europskog identiteta i pripadnosti Europskoj uniji kroz umrežavanje i razmjenu znanja, iskustava, tradicija i vizija napretka. Programom se također nastoji osnaživati interkulturalni dijalog na europskoj razini povezivanjem građana i poticanjem suradnje organizacija civilnoga društva diljem zemalja članica Programa.

Ukupan proračun Programa za razdoblje 2007. – 2013. iznosio je 215 milijuna eura. Predviđena sredstva za programsko razdoblje 2014. – 2020. iznose 186.5 milijuna eura.

Informacije o natječajima i uvjetima prijave na Program u novom programskom razdoblju potražite na sljedećoj poveznici: Programsko razdoblje 2014-2020

Primjere dobre prakse iz prethodnog programskog razdoblja potražite na sljedećoj poveznici: Programsko razdoblje 2007-2013

Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori