Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Decentralizirani sustav provedbe programa EU

Decentralizirani sustav provedbe programa EU (eng. Decentralised Implementation System), u kojem su odgovornost i upravljanje programima/projektima preneseni na državu korisnika, uspostavljen je 2004. godine (za projekte u sklopu programa pretpristupne pomoći CARDS). Za proces praćenja programa/projekata zaduženo je ukupno šest Sektorskih pododbora za praćenje (eng. Sectoral Monitoring Sub-Committee - SMSC) koji izvještavaju Zajednički odbor (eng. Joint Monitoring Committee - JMC), odgovoran za cjelokupni proces praćenja provedbe. U takvom sustavu, Delegacija Europske unije zadržala je ex-ante kontrolu, što uključuje sljedeće: 
 • odobravanje natječajne dokumentacije prije objave natječaja,
 • odobravanje članova Odbora za ocjenjivanje,
 • provjeravanje i odobravanje izvješća tijekom postupka ocjenjivanja pristiglih ponuda,
 • su-potpisivanje ugovora za financiranje od strane šefa Delegacije Europske unije,
 • odlučivanje o tijeku daljnje decentralizacije temeljem redovitog nadzora provedbe, decentraliziranih projekata i ukupnog funkcioniranja sustava provedbe.
Institucije u decentraliziranom procesu provedbe projekata EU
 
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) nadležno je za sveukupnu koordinaciju, a osobito poslove pripreme, nadzora i ocjenjivanja programa Europske unije. Odjel za koordinaciju programa jačanja institucionalne sposobnosti u području političkih kriterija, unutarnjih poslova, pravosuđa, slobode i sigurnosti, obavlja stručne i administrativne poslove vezane uz korištenje pretpristupnih programa pomoći EU (CARDS, PHARE, IPA) u području ispunjavanja političkih kriterija za članstvo u EU, razvoja civilnog društva, pravosuđa i temeljnih prava, slobode i sigurnosti te unutarnjih poslova.
 
Tijelo nadležno za financijsko upravljanje programima Europske unije je Središnja agencija za financiranje i ugovaranje. U veljači 2006. godine odlukom Europske komisije o prijenosu ovlasti za upravljanje programima PHARE i CARDS, dobivanjem akreditacije Središnja jedinica za financiranje i ugovaranje Ministarstva financija (SJFU) postaje provedbena agencija (SAFU), te ima isključivu odgovornost nad plaćanjem, računovodstvom, ugovaranjem, arhiviranjem i financijskim izvještavanjem vezano za postupak i provedbu nabave usluga, roba i radova. SAFU delegira tehničku provedbu resornim ministarstvima, odnosno svim tijelima državne uprave. Voditelji programa (VP) i Jedinice za provedbu projekata (JPP) u svakom tijelu državne uprave odgovorne su SAFU.
 
Voditelj programa je dužnosnik državne uprave (u nadležnom ministarstvu/uredu Vlade RH/agenciji) odgovoran za tehničku provedbu projekata u slučaju gdje je SAFU odgovorna za administrativnu i financijsku provedbu navedenih projekata. Voditelj programa za sektor civilnog društva je ujedno ravnatelj Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.
 
  
Jedinica za provedbu projekata Ureda za udruge
 
Jedinica za provedbu projekata, odnosno JPP (eng. Project Implementation Unit  PIU) je tijelo ustrojeno unutar tijela državne uprave (nadležnog ministarstva/agencije), a odgovorno je Voditelju programa pri tehničkoj provedbi decentraliziranih projekata koji spadaju u njegovu nadležnost.
SAFU je dio svojih odgovornosti prenio na JPP, a podjela dužnosti definirana je Operativnim sporazumom (eng. Inter-institutional Operational Agreement). Sporazum su potpisali čelnik SAFU i ravnatelj Ureda za udruge.

Zaduženja JPP-a su: 
 • provodi proces programiranja shema bespovratne pomoći,
 • priprema Upute za podnositelje projektnih prijedloga,
 • predlaže članove Odbora za ocjenjivanje,
 • sastavlja monitoring izvješća za SAFU, Sektorski pododbor i Zajednički odbor za praćenje,
 • prati uspješnost provedbe svih projekata i programa EU u svojoj nadležnosti putem terenskih posjeta i redovnog izvještavanja korisnika sredstava,
 • na temelju prikupljenih podataka priprema izvješća za SAFU i MRRFEU u svrhu praćenja provedbe na različitim razinama.
 • ovjerava zahtjeve za plaćanje korisnika EU projekata (sektor civilnog društva)
 • temeljem Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (NN 149/09, članak 102, stavak 6), ovjerava stranice ugovora korisnicima projekata financiranih sredstvima EU, te prikuplja pojedinačna izvješća o ostvarenim oslobođenjima od PDV-a, koje potom dostavlja Poreznoj upravi Ministarstva financija do kraja obračunskog razdoblja svake godine

 

Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori