Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Hrvatski

Priručnik za primjenu kodeksa pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga

Bijela knjiga o Europskoj komunikacijskoj politici

CIVICUS-ov indeks civilnog društva u Hrvatskoj

Civilni dijalog 

Civilno društvo.hr

Civilno društvo u Hrvatskoj, CERANEO 2008

Darivati bez oporezivanja

Društveni kapital u Hrvatskoj

Europska socijalna povelja

Europski socijalni fond i podrška udrugama

Europski fondovi za organizacije civilnog društva u Hrvatskoj: zbornik uspješno provedenih projekata financiranih sredstvima Europske unije

Gospodarske djelatnosti NPO

Indeks održivosti OCD-a u Hrvatskoj 1997.-2012., Ceraneo 2013.

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2009. godini

Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2010. godini

Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora u 2011. godini

Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora u 2012. godini

Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora u 2013. godini

Izvješće o provedbi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata u 2013. godini

Izvješće o radu Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske u 2007. i 2008. godini

Izvješće o radu Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske u 2009. i 2010. godini

Izvješće o radu Ureda za udruge u 2011. i 2012. godini

Javno mnijenje Hrvatske - Stavovi javnosti o nevladinim organizacijama 2007.

Javno mnijenje - Stavovi javnosti o nevladinim organizacijama 2006.

Kako komunicirati s lokalnim medijima: Vodič za udruge i inicijative građana

Kako pokrenuti lokalne izvore potpore: Vodič za udruge i inicijative građana

Kako registrirati udrugu u RH  

Kako uspostaviti djelotvoran dijalog između EU-a i organizacija civilnog društva

Katalog programa neformalnog obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo

Komparativna analiza europskih pravnih sustava i prakse glede volontiranja

Mali ulozi, velike promjene – Nekoliko uspješnih projekata u lokalnim zajednicama

Moram, mogu i hoću - Računovodstvo malih udruga

Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva 2012. - 2016.

Obveza fiskalizacije

Pet prikaza slučajeva

Platforma europskih socijalnih organizacija civilnog društva, CERANEO, 2003.

Pokreni se - Iskustva održivog socijalnog poduzetništva u Hrvatskoj

Pokretanje potencijala zajednice

Pokretanje zajednice: kako uključiti građane na lokalnoj razini

Porezni priručnik za udruge

Poticanje razvoja civilnog društva: Rezultati Programa potpore hrvatskim nevladinim organizacijama (CroNGO), 2001.-2004.

Pravni sustav suradnje NGO

Principi dobrog upravljanja za organizacije civilnog društva u Hrvatskoj

Pravo na slobodu udruživanja prema europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

Pregled poreznih zakona 1

Pregled poreznih zakona 2

Pregled poreznih zakona 3

Pregled društvene odgovornosti poduzeća u Hrvatskoj (2. izdanje)

Priprema, pozor… - Početak putovanja cestom samofinanciranja - 5 prikaza slučajeva

Priručnik o pravnom, poreznom i carinskom sustavu za nevladine organizacije u Republici Hrvatskoj

Program "Europa za građane" u Hrvatskoj: Prve tri godine

Udruge u očima javnosti – istraživanje javnog mnijenja s osvrtima

Umijeće doniranja: praktični naputci i alati za donatore

Upitnik za procjenu organizacijskih kapaciteta – Vodič za izradu organizacijskih kapaciteta

Vodič kroz fondove Europske unije – pristup najvećem europskom donatoru

Vodič za trenerske i konzultantske usluge neprofitnim organizacijama

Zaklade i filantropija u Hrvatskoj - Istraživanje i izvještaj sastavljeni u sklopu AED CroNGO

Zakonski i regulacijski okvir za samofinanciranje organizacija civilnog društva u Hrvatskoj

Zašto (ne) volontiramo? – Stavovi javnosti o volonterstvu

15.12.2010...
31.8.2009...
Nova vijest
Nova vijest
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori